Časté otázky ČEZ ASISTENT

Co je ČEZ ASISTENT?

ČEZ ASISTENT je nová doplňková služba v nabídce Skupiny ČEZ, která svým zákazníkům zajišťuje krytí nákladů spojených s odstraněním havárií či zajištěním oprav v domácnosti či firmě až do výše 5 000 Kč na jednotlivou pojistnou událost.

Pro koho je doplňková služba ČEZ ASISTENT určena?

Doplňková služba ČEZ ASISTENT je určena pro všechny zákazníky ČEZ Prodej, a.s. z řad domácností, kteří chtějí mít zaručenou odbornou pomoc při opravě spotřebičů, odstranění havárie v domácnosti bezprostředně související s dodávkou elektřiny a plynu nebo otevření zablokovaných dveří.

Na jaké pojistné události se konkrétně služba ČEZ ASISTENT vztahuje?

Pojištění se vztahuje na konkrétní případy, kterými jsou:

  • Oprava elektrického spotřebiče (do 10 let od zakoupení jako nového zboží) – lednice, chladnička, kombinovaná chladnička, mraznička, pračka, sušička prádla, kombinovaná pračka se sušičkou prádla, myčka nádobí, sporák, trouba (kromě samostatné mikrovlnné), digestoř.
  • Oprava plynového spotřebiče (do 10 let od zakoupení jako nového zboží) - plynový sporák a vařič, plynový kotel, průtokové ohřívače, plynové ohřívače vzduchu.
  • Otevření zablokovaných dveří – zabouchnuté dveře, poškozený zámek, zlomený klíč, apod.
  • Odstranění havárie v domácnosti bezprostředně související s dodávkou elektřiny a plynu.

Proč se pojistné plnění doplňkové služby ČEZ ASISTENT nevztahuje na spotřebiče v záruční lhůtě?

Doplňková služba ČEZ ASISTENT je určena pro jmenované elektrické a plynové spotřebiče, které nejsou starší 10 let od nákupu jako nového zboží. Servisní technik tedy opraví i spotřebiče v záruční lhůtě, avšak zákazník se tím vystavuje riziku ztráty záruky na dané zboží, pokud nebude oprava provedena v autorizovaném servisu (servisním technikem) výrobce. Z důvodu ochrany našich zákazníků jsou spotřebiče v záruční lhůtě v Podmínkách užití doplňkové služby ČEZ ASISTENT z nabídky vyjmuty. Pokud i přes uvedené riziko bude zákazník opravu požadovat, bude samozřejmě provedena a pojistným plněním kryta.

Jaké činnosti služba ČEZ ASISTENT zahrnuje? Existuje limit pojistného plnění?

Pojištění se vztahuje na příjezd a odjezd servisního technika, zjištění závady a práci spojenou s odstraněním příčin poruchy či havárie včetně použití drobného materiálu, a to do výše maximálně 5 000 Kč na jednotlivou pojistnou událost. Za drobný materiál se však nepovažuje například nová sada klíčů v případě výměny bezpečnostního zámku dveří nebo náhradní díly použité k opravě zařízení či spotřebičů.

Co se stane, pokud pojistná událost převyšuje hodnotu 5 000 Kč?

Pokud potřebná pomoc převyšuje částku 5000 Kč, budete servisním technikem předem upozorněni na vyšší cenu za opravu či odstranění havárie – budete-li s tímto rozdílem ceny souhlasit, pak ji uhradíte technikovi v hotovosti a na místě.

Kde a jak si mohu objednat službu ČEZ ASISTENT?

Službu ČEZ ASISTENT si můžete sjednat přímo prostřednictvím aplikace ČEZ ON-LINE, na zákaznických centrech nebo telefonicky na naší Zákaznické lince 800 810 820, která je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Na jak dlouho je možné si službu ČEZ ASISTENT objednat?

Služba ČEZ ASISTENT je sjednávána na dobu neurčitou a trvá po celou dobu platnosti smlouvy na dodávky energii od Skupiny ČEZ, pokud není smlouva vypovězena.

Jak zruším doplňkovou službu ČEZ ASISTENT?

Pojištění zaniká dnem zániku smlouvy o dodávce energií se společností ČEZ Prodej a.s.

Písemným odstoupením pojištěného doručeným pojistníkovi do 30 dnů od vzniku pojištění,  pojištění zanikne ke dni vzniku pojištění. V případě písemného odstoupení pojištěného doručeným pojistníkovi po uplynutí více jak 30 dní od vzniku pojištění, pojištění zanikne ke dni doručení písemného odstoupení pojištěného pojistníkovi.

Pokud si službu ČEZ ASISTENT objednám, od kdy bude aktivní?

Pojištění prostřednictvím služby ČEZ ASISTENT vzniká od 00:00 hodin prvního dne následujícího po datu, kdy si tuto službu objednáte.

Jak se dozvím, že mám službu ČEZ ASISTENT aktivní?

O aktivaci služby ČEZ ASISTENT jste informováni písemně, a to e-mailem nebo zprávou v aplikaci ČEZ ON-LINE, případně dopisem na kontaktní adresu.

Kolik stojí aktivace a využívání služby ČEZ ASISTENT?

Aktivace služby je zcela zdarma. Samotná služba ČEZ ASISTENT je zpoplatněná doplňková služba a řídí se podmínkami užití doplňkové služby platnými v době sjednání této služby. Cena za tuto doplňkovou službu je 10 Kč měsíčně. Služba není součástí žádného produktového balíčku.

Jakým způsobem bude poplatek za službu ČEZ ASISTENT hrazen?

Služba ČEZ ASISTENT je účtována jako samostatná položka na ročním vyúčtování za dodávky elektřiny nebo plynu, a to poměrnou částí počtu měsíců od začátku využívání služby do doby vystavení jakékoli první faktury za energie od Skupiny ČEZ.

Mohu získat službu ČEZ ASISTENT zcela zdarma?

Ano, doplňkovou službu ČEZ ASISTENT můžete získat zdarma, například v rámci časově omezených nabídek a marketingových kampaní. V minulosti byla asistenční služba zdarma u vybraných produktových řad, v současné době však sjednání ČEZ ASISTENT zdarma není možné k žádné produktové řadě.

Službu ČEZ ASISTENT již využívám. Jak mám postupovat v případě havárie či potřeby opravy?

V případě, že dojde k havárii či jiné události kryté službou ČEZ ASISTENT, zavolejte na telefonní číslo 221 586 500. Dovoláte se do asistenční centrály, která je vám k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Asistenční služby pro zákazníky Skupiny ČEZ zajišťuje společnost Europ Assistance s. r. o. Operátorovi nahlaste své jméno a příjmení nebo název společnosti a adresu. Pokud jej znáte, sdělte mu i své desetimístné zákaznické číslo a nezapomeňte na stručný popis závady. Operátor následně zajistí výjezd příslušného servisního technika. V případě havárie zprostředkuje zásah u vás doma do 90 minut od řádného nahlášení události.

Jaké informace jsou potřeba pro identifikaci zákazníka na asistenční centrále?

Operátorovi nahlaste své jméno a příjmení nebo název společnosti a adresu. Pokud jej znáte, sdělte mu i své desetimístné zákaznické číslo a nezapomeňte na stručný popis závady.

Kdo všechno je oprávněný nahlásit havárii na asistenční centrále?

Škodní událost vázající se k odběrnému místu, na které je služba ČEZ ASISTENT sjednána, může nahlásit kterýkoliv člen domácnosti starší 18 let, který uvede při nahlášení škody správná data pro identifikaci zákazníka Skupiny ČEZ.

Zajišťuje krytí škodní události u zákazníka, který má sjednanou službu ČEZ ASISTENT, přímo Skupina ČEZ?

Veškeré aktivity vázající se na škodní události, včetně zajištění servisního technika do odběrného místa poskytuje pro zákazníky Skupiny ČEZ společnost Europ Assistance s. r. o. na telefonním čísle +420 221 586 500.

 

V případě dalších dotazů prosím volejte Zákaznickou linku 800 810 820.

V rámci vzájemné ochrany při návštěvě pobočky vás prosíme o dodržování následujících pravidel

Mějte zakrytá
ústa a nos
respirátorem nebo
nanorouškou

Při čekání dodržujte odstup 2 metry

Při kýchání a kašlání si zakrývejte ústa kapesníkem nebo paží

Upozornění

Zákaznická centra jsou pro vás otevřená. Vyřešíte na nich i požadavky týkající se distributorů energií. V seznamu poboček je poznáte podle názvu „Zákaznické centrum“ nebo „Kontaktní místo“.

Vybrané požadavky můžete řešit online. Z pohodlí svého domova vyřídíte například nahlášení samoodečtu, změnu záloh, adresy nebo způsobu platby, vrácení přeplatku a mnoho dalších věcí spojených s vaší smlouvou.


Více informací

Pro informace o síti pokračujte zde
Pro informace o službách internetu od ČEZ pokračujte zde

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE pro zákazníky končících dodavatelů elektřiny

Nemusíte se bát o dodávky elektřiny. Pokud má váš dodavatel problémy, postaráme se o vás bez toho, aniž byste museli kontaktovat naše call centra nebo pobočky. ČEZ je součástí záchranné sítě vytvořené právě pro případ selhání dodavatelů energií. Jsme připraveni plnit roli dodavatele poslední instance. Všichni naši pracovníci proto nyní dělají maximum, abychom vám zajistili dodávky elektřiny. Prosím, nevolejte nám. Spojíme se s vámi sami.

ČEZ je na úkol dodavatele poslední instance dobře připraven. Jsme stabilní a zodpovědná společnost. Naši zákazníci ani zákazníci přicházející od jiných konkurenčních společností se nemusejí obávat, že se ocitnou bez dodávek elektřiny.

Jsme s vámi.

Skupina ČEZ

Více informací