Časté otázky

Co je ČEZ BEZ STAROSTÍ?

ČEZ BEZ STAROSTÍ je nová doplňková služba v nabídce Skupiny ČEZ, na principu pojištění schopnosti hradit finanční závazky. Díky ČEZ BEZ STAROSTÍ mohou zákazníci snížit riziko negativních finančních dopadů v případě ztráty zaměstnání či dlouhodobé pracovní neschopnosti.  

Pro koho je doplňková služba ČEZ BEZ STAROSTÍ určena?

Doplňková služba ČEZ BEZ STAROSTÍ je určena pro všechny zákazníky ČEZ Prodej, s.r.o. z řad domácností, kteří odebírají elektřinu a/nebo plyn od ČEZ a kteří splňují podmínky pojištění.

Na co konkrétně se služba ČEZ BEZ STAROSTÍ vztahuje?

Pojištění se vztahuje na konkrétní případy, kterými jsou:

  • Dlouhodobá pracovní neschopnost s pojistnou částkou 5 000 Kč měsíčně
  • Ztráta zaměstnání s pojistnou částkou 5 000 Kč měsíčně
  • Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení z důvodu úrazu s částkou 500 Kč/den

Existuje limit pojistného plnění nebo nějaká omezení?

Pojištění se vztahuje pouze na události vzniklé v době platnosti pojištění a řídí se Všeobecnými pojistnými podmínkami. Maximální doba poskytování pojistného plnění je 6 měsíců v kuse v případě ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci. Pro pojištěnce to pak znamená pomoc v celkové výši až 30 000 Kč.

ČEZ BEZ STAROSTÍ má přesné definice, např. za ztrátu zaměstnání nejsou považovány např. situace, kdy byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou, byl ukončen ve zkušební lhůtě nebo např. došlo k ukončení pracovního poměru z důvodu hrubého porušení pracovní kázně.

ČEZ BEZ STAROSTÍ se samozřejmě řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami, které obsahují kompletní seznam výluk z pojištění, a proto Vám doporučujeme detailně si je prostudovat. K dispozici jsou na www.cez.cz/cezbezstarosti v tištěné podobě i na každém Zákaznickém centru Skupiny ČEZ.

Jaké jsou podmínky pro sjednání ČEZ BEZ STAROSTÍ?

Základní podmínkou jsou dodávky elektřiny a/nebo plynu od ČEZ.

  • Pojištěncem může být osoba starší 18 let a mladší 65 let
  • Nesmí být ve starobním nebo invalidním důchodu
  • V době sjednání není v pracovní neschopnosti a prohlašuje, že je zdráv
  • Projeví souhlas s tím, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemocí nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění, pojistitel může uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout

Kde si mohu objednat službu ČEZ BEZ STAROSTÍ?

ČEZ BEZ STAROSTÍ si v současné době můžete sjednat pouze prostřednictvím našich speciálně vyškolených pracovníků, kteří Vás budou telefonicky kontaktovat. Pokud máte o ČEZ BEZ STAROSTÍ zájem, je možné zanechat svůj kontakt na naší Zákaznické lince (371 100 100 nebo 840 840 840) a my už se o všechno postaráme.

Co potřebuji pro sjednání ČEZ BEZ STAROSTÍ?

ČEZ BEZ STAROSTÍ můžete získat na základě Vašeho souhlasu s pojištěním schopnosti hradit zálohy za energie, a to přistoupením k Rámcové pojistné smlouvě, kterou mezi sebou na ČEZ BEZ STAROSTÍ uzavřely společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. a BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Se zmíněnou Rámcovou pojistnou smlouvou se můžete seznámit na www.cez.cz/cezbezstarosti v tištěné podobě je k dispozici i na každém Zákaznickém centru Skupiny ČEZ.

Na jak dlouho je možné si službu ČEZ BEZ STAROSTÍ objednat?

Služba ČEZ BEZ STAROSTÍ je sjednávána na dobu neurčitou a trvá, dokud není písemně vypovězena. Na základě písemné žádosti zákazníka zaniká pojištění posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla žádost o ukončení doručena.

Jak zruším doplňkovou službu ČEZ BEZ STAROSTÍ?

ČEZ BEZ STAROSTÍ lze vypovědět písemně na formuláři pro odstoupení od jednotlivého pojištění, doručeném na ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00.

ČEZ BEZ STAROSTÍ dále může zaniknout i z důvodů uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách a Rámcové pojistné smlouvě. Např. z důvodu neplacení poplatku za pojištění nebo v případě, kdy již zákazník nesplňuje podmínky pro využití této služby. Pojištění a povinnost uhradit službu pak zaniká poslední den v měsíci, kdy došlo k přijetí písemné žádosti o ukončení využívání služby.

Pokud si službu ČEZ BEZ STAROSTÍ objednám, od kdy bude aktivní?

Pojištění prostřednictvím služby ČEZ BEZ STAROSTÍ vzniká od 00:00 hodin prvního dne následujícího po datu, kdy si tuto službu objednáte.

Jak se dozvím, že mám ČEZ BEZ STAROSTÍ aktivní?

Sjednání ČEZ BEZ STAROSTÍ je okamžité, na základě Vašeho souhlasu s pojistnými podmínkami. Pojistná ochrana se na Vás vztahuje již od 00:00 druhého dne. Samozřejmě následně obdržíte i písemné shrnutí a to e-mailem nebo zprávou v aplikaci ČEZ ON-LINE, případně dopisem na kontaktní adresu. Spolu s potvrzením pojištění obdržíte i brožuru obsahující Rámcovou pojistnou smlouvu, ke které svým souhlasem přistupujete a Všeobecné pojistné podmínky.

Kolik stojí aktivace a využívání ČEZ BEZ STAROSTÍ?

Aktivace služby je zcela zdarma. Samotná služba ČEZ BEZ STAROSTÍ je zpoplatněna částkou 139 Kč měsíčně.

Jakým způsobem bude poplatek za ČEZ BEZ STAROSTÍ hrazen?

ČEZ BEZ STAROSTÍ bude účtována jako samostatná položka na Vašem vyúčtování za dodávky elektřiny nebo plynu. Při sjednání pojištění Vám bude automaticky změněn plán záloh a Vaše pravidelné zálohy tak budou navýšeny poplatek za pojištění v hodnotě 139 Kč měsíčně. Sjednání ČEZ BEZ STAROSTÍ pro Vás neznamená žádné další poplatky ani zvýšenou administrativu. Vše bude provedeno automaticky. Jediné, co Vám doporučujeme, je upravit svůj trvalý příkaz k úhradě popř. výši povolenou částky inkasa, aby došlo k bezproblémovým úhradám poplatku za pojištění.

Mohu získat službu ČEZ BEZ STAROSTÍ zcela zdarma?

ČEZ BEZ STAROSTÍ není možné získat zdarma. Díky Rámcové pojistné smlouvě uzavřené mezi společnostmi ČEZ Prodej, s.r.o. a BNP Paribas Cardif Pojišťovně však máte možnost získat pojištění schopnosti hradit finanční závazky za velmi výhodných podmínek.

Jak mám postupovat v případě vzniku pojistné události?

V případě, že u vás dojde k jedné z událostí, na které se pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ vztahuje,  kontaktujte pojišťovnu na telefonním čísle 234 240 400. Dovoláte se do centrály pojišťovny, kde Váš požadavek zaevidují a začnou jej řešit.

Linka pro hlášení pojistných událostí je vám k dispozici v pracovní dny v čase 8:00 – 18:00 hodin. Pojištění ČEZ BEZ STAROSTÍ pro zákazníky Skupiny ČEZ zajišťuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. Operátorovi nahlaste své jméno a příjmení, číslo pojištění (shodné s Vaším zákaznickým číslem u společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.) a adresu.

Kdo je oprávněný nahlásit pojistnou událost?

Pojistnou událost je oprávněn hlásit sám pojištěnec, pokud to např. ze zdravotních důvodů není možné, nahlášení může provést rodinný příslušník starší 18 let, který je schopen při nahlášení události uvést správná data pro identifikaci pojištěnce.

Zajišťuje krytí u zákazníka, který má sjednaný ČEZ BEZ STAROSTÍ přímo Skupina ČEZ nebo samotný ČEZ Prodej, s.r.o.?

Veškeré aktivity vázající se na pojistnou událost a pojistné plnění ve prospěch zákazníků Skupiny ČEZ, zajišťuje BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s. působící na českém trhu od roku 1996. Pojišťovna je specialista na Pojištění schopnosti splácet finanční závazek v 36 zemích světa a u nás poskytuje jistotu více než 2,3 milionům zákazníků.

Kde získám další informace o službě ČEZ BEZ STAROSTÍ?

V případě dalších dotazů prosím volejte Zákaznickou linku 371 100 100 nebo 840 840 840.