Formuláře - elektřina

Formuláře pro elektřinu, včetně vyplněných vzorů formulářů, pro domácnosti, podnikatele a velkoodběratele.

 

Občané a domácnosti / Firmy a podnikatelé

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
1 01 Žádost – Smlouva o sdružených službách dodávky - Domácnost
(interaktivní verze)
(PDF) 50 kB
  Vyplněný vzor formuláře ( PDF, 81 kB )
Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny i její distribuci.
Zároveň je potřeba uzavřít smlouvu o připojení, kterou si zajistíte podáním formuláře Žádost -Smlouva o připojení (interaktivní verze, vyplněný vzor). Pokud však u vašeho odběrného místa již neplatí rezervace příkonu* nebo požadujete změnu hodnoty jističe, způsobu vytápění objektu apod., podejte si nejprve Žádost o připojení (interaktivní verze, vyplněný vzor) na jejímž základě obdržíte ve stanovené lhůtě návrh smlouvy.

* pro odběrná místa, kde byl odběr elektřiny ukončen před 1. 2. 2016, platí rezervace příkonu ještě 60 měsíců, pro odběrná místa, kde byl odběr elektřiny ukončen po 1. 2. 2016, platí rezervace příkonu ještě 48 měsíců
1 01 Žádost – Smlouva o sdružených službách dodávky -Podnikatel (interaktivní verze) (PDF) 89 kB
  Vyplněný vzor formuláře ( PDF, 119 kB )
Touto smlouvou si zajistíte dodávku elektřiny i její distribuci.
Zároveň je potřeba uzavřít smlouvu o připojení, kterou si zajistíte podáním formuláře Žádost -Smlouva o připojení (interaktivní verze, vyplněný vzor). Pokud však u vašeho odběrného místa již neplatí rezervace příkonu* nebo požadujete změnu hodnoty jističe, způsobu vytápění objektu apod., podejte si nejprve Žádost o připojení (interaktivní verze, vyplněný vzor) na jejímž základě obdržíte ve stanovené lhůtě návrh smlouvy.

* pro odběrná místa, kde byl odběr elektřiny ukončen před 1. 2. 2016, platí rezervace příkonu ještě 60 měsíců, pro odběrná místa, kde byl odběr elektřiny ukončen po 1. 2. 2016, platí rezervace příkonu ještě 48 měsíců
1 02 Žádost – Smlouva o dodávce elektřiny ze sítí NN (PDF) 79 kB
  Uzavřením této smlouvy si zajistíte pouze dodávku silové elektřiny od ČEZ Prodej, s příslušným distributorem budete muset nejprve samostatně uzavřít smlouvu o poskytnutí distribuce elektřiny.
1 04 Žádost o ukončení smlouvy
(interaktivní verze)
(PDF) 80 kB
  Tento formulář je určen pro ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo pro ukončení samostatné smlouvy o dodávce elektřiny.
1 05 Žádost o náhradu za nedodržení standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb (DOC) 26 kB
  Tento formulář slouží k uplatnění žádosti o náhradu za nedodržení garantovaných standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb.
1 06 Čestné prohlášení
(interaktivní verze)
(PDF) 78 kB
  Tento formulář použijte v případě, kdy požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva (zákazník zemřel nebo se odstěhoval).
1 10 Plná moc
(interaktivní verze)
(PDF) 25 kB
  Tento formulář použijte v případě, kdy za vás bude jednat zmocněná osoba.
1 11 Předávací protokol – odběrné místo
(interaktivní verze)
(PDF) 69 kB
  Tento formulář použijte v případě, kdy dochází k reklamaci stavu měřicího zařízení u již provedeného přepisu odběrného místa. Formulář slouží výhradně k vzájemnému odsouhlasení stavů měřicího zařízení, který bude podkladem k vyřešení reklamace.
1 12 Odstoupení od smlouvy
(interaktivní verze)
(PDF) 46 kB

 

Formuláře smlouvy pro přechod k ČEZ od jiného dodavatele elektřiny

Číslo Název dokumentu Typ Velikost
2 01 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - Domácnost (interaktivni verze) (PDF) 55 kB
  Vyplněný vzor formuláře ( PDF, 1 447 kB )
Touto smlouvou si zajistíte jednoduchý přechod od vašeho stávajícího dodavatele elektřiny k ČEZ. Součástí smlouvy je i plná moc, kterou prosím také podepište. Udělením plné moci nám umožníte zastupovat vás při všech úkonech, které je nutné pro změnu dodavatele zajistit.
2 01 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN - Podnikatel (interaktivni verze) (PDF) 56 kB
  Vyplněný vzor formuláře ( PDF, 1 491 kB )
Touto smlouvou si zajistíte jednoduchý přechod od vašeho stávajícího dodavatele elektřiny k ČEZ. Součástí smlouvy je i plná moc, kterou prosím také podepište. Udělením plné moci nám umožníte zastupovat vás při všech úkonech, které je nutné pro změnu dodavatele zajistit.

Tip: V sekci Co dělat když naleznete rady a příklady, jak postupovat v různých situacích spojených s odběrem elektřiny.

Formuláře společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

Nenašli jste hledaný formulář? Pokud je váš požadavek distribučního charakteru (připojení nového odběru nebo výrobny, sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy, činnost v ochranných pásmech apod.) vyhledáte příslušný formulář na webových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a. s.