Renovace čerpací techniky

Společnost SIGMA-ENERGO s.r.o. aplikuje renovační metody v rámci oprav částí zařízení (náhradních dílů) za účelem snížení ekonomických nákladů na pořízení nových částí.

Společnost SIGMA-ENERGO s.r.o. aplikuje renovační metody v rámci oprav částí zařízení (náhradních dílů) za účelem snížení ekonomických nákladů na pořízení nových částí, při současném zvýšení jejich technické a provozní funkčnosti.

KERAMICKÉ KOMPOZITY

ARC-CHESTERTON

Ochrana kovových částí hydraulických prostorů čerpadel, vývěv nebo ventilačních systémů. Aplikací vhodně volených kompozitů je dosaženo vysoké odolnosti proti mechanickému poškození, erozi, korozi a chemickému působení. Vysoce hladký povrch snižuje ztráty třením (úspory spotřeby elektrické energie) a zvyšuje hydraulickou účinnost.

PLASMOVÉ NÁSTŘIKY

Technologie žárového nanášení a následné povrchové úpravy kovových, kovokeramických a keramických povlaků.

Odolnost plasmových nástřiků proti:

  • Mechanickému poškození
  • Korozi
  • Erozi