Čerpání dotací

Projekty Skupiny ČEZ spolufinancované ze zdrojů Evropské unie

Operační program životní prostředí (OPŽP):

1)      Energotrans, a. s. realizuje projekt s názvem „Snížení emisí SOx na Elektrárně Mělník I, kotel K1-K6“, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001007 spolufinancovaný z prostředků OPŽP.

Předmětem projektu je výstavba nového, kompletního odsiřovacího zařízení v Elektrárně Mělník I včetně zajištění, využití nebo nezávadného zneškodnění všech produktů a odpadů z procesu odsíření spalin. Cílem projektu je snížení emisí SOx na EMĚ I pro ekologický limit SOx 130 mg/Nm3.

OPŽP

 

 

 

 

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK):

1)      ČEZ Korporátní služby, s. r. o. realizuje projekt s názvem „Pořízení a zařazení elektromobilů do vozového parku ČEZ KS“, reg. č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_028/0007275 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

Projekt se zaměřuje na elektromobilitu silnicích vozidel. Jeho předmětem je pořízení a pilotní zařazení pěti elektromobilů do pravidelného provozu v rámci flotily osobních vozidel Skupiny ČEZ. Cílem projektu je zavedení inovativní technologie nízkouhlíkové dopravy ve Skupině ČEZ a využít získané poznatky k posouzení podmínek, za nichž je možné elektromobily nasadit do běžného fleetového provozu.

2)      ČEZ, a. s. uskutečňuje projekt s názvem „Komplexní energetický projekt - zateplení objektů ETE“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002820 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce obálky vybraných administrativních budov v areálu Elektrárny Temelín s cílem zvýšení tepelného odporu objektů. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a zlepšení tepelné pohody v předmětných objektech.

3)      Elektrárna Dětmarovice, a. s. realizuje projekt s názvem „Rekonstrukce opláštění a osvětlení provozních a výrobních objektů EDĚ“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001611, který je spolufinancován z prostředků OPPIK.

Předmětem projektu je provedení rekonstrukce opláštění a osvětlení vybraných provozních a výrobních objektů ve vlastnictví společnosti Elektrárna Dětmarovice, a. s. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti těchto vybraných objektů.

info - KDC4)      ČEZ ICT Services, a. s. zahájila realizaci projektu s názvem „Výstavba KDC pro Skupinu ČEZ“, reg. č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001425, který je spolufinancován z prostředků OPPIK.

Projekt je zaměřen na výstavbu budovy nového korporátního datového centra (KDC) vč. vybavení nonIT technologiemi pro provoz KDC a vybavení IT technologiemi pro poskytování ICT služeb. Cílem projektu je vybudování nového KDC, které bude sloužit společnosti ČEZ ICT Services, a. s. jako prostředek pro poskytování služeb celé Skupině ČEZ. Nově vybudované KDC nahradí 4 stávajících datová centra a bude konsolidovat IT technologie s cílem efektivního provozování.

5)     ČEZ, a. s. uskutečňuje projekt s názvem „Komplexní energetický projekt - zateplení objektů ETE“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002820 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce obálky vybraných administrativních budov v areálu Elektrárny Temelín s cílem zvýšení tepelného odporu objektů. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a zlepšení tepelné pohody v předmětných objektech.

6)      ČEZ Energetické služby, s. r. o. uskutečňuje projekt s názvem „Využití odpadního tepla a realizace úsporných opatření na vytápěných objektech za účelem snížení jejich energetické náročnosti lokalita Vítkovice“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0001333 spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

Předmětem projektu je využití odpadního tepla z chlazení kompresorů stlačeného vzduchu a jeho použití pro vytápění a komplexní rekonstrukce obálky objektů dílen v areálu v Ostravě - Vítkovicích. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a tepelných ztrát objektů, využití odpadního tepla z chlazení kompresorů pro vytápění těchto objektů.

OPPIK

 

 

 

 

Další dotační tituly

Společnosti Skupiny ČEZ byly v minulosti úspěšnými žadateli o dotace v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Šlo mj. o projekty:

  • „Snížení emisí Nox v Elektrárně Dětmarovice“
  • „Snížení emisí Nox a TZL na Elektrárně Mělník I, K1-K6“.
  • „Snížení emisí Nox na kotlích K2 a K5 na Elektrárně Počerady, a.s.“
  • „Snížení emisí Nox na kotlích K3 a K4 na Elektrárně Počerady, a.s.“

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE... K významnému rozšíření sítě rychlodobíjecích stanic pro elektromobily v ČR v letech 2017-18 přispěje Skupina ČEZ díky získané dotaci na projekt „EV Fast Charging Backbone Network Central Europe" z evropského programu Connecting Europe Facility (CEF), jehož prostřednictvím Evropská komise podpoří propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T.