Informace o celkové směsi paliv dodavatele za rok 2011

(dle §28, odst. 1, písm. d), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Elektřina dodávaná konečným zákazníkům Skupiny ČEZ je složena z elektřiny vyrobené ve vlastních zdrojích, elektřiny pořízené od nezávislých výrobců elektřiny (výrobní mix je uvedený na příslušných webových stránkách těchto výrobců) a z elektřiny nakoupené od nezávislých obchodníků s elektřinou.

Původ elektřiny dodávané konečným zákazníkům Skupinou ČEZ

Uhelné elektrárny 42,04 %
Jaderné elektrárny 34,71 %
Plynové elektrárny 1,64%
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 4,55 %
Ostatní (neidentifikováno) 17,06 %

Graf: Palivový mix ČEZ Prodej, a.s. v roce 2011

Graf: Palivový mix ČEZ Prodej, a.s. v roce 2011