Měření imisí

Stanice Šabina

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektrárny ČEZ, a. s. Tisová v západních Čechách. Nachází se v severozápadní části obce Šabina mezi městy Sokolov a Kynšperk nad Ohří, jihozápadně od elektrárny Tisová.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ETI - vzdálenost 2 km, směr větru od elektrárny 70°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Thermoelektron) od ledna 1997
 • NO - chemiluminiscence (Thermoelektron) od ledna 1997
 • NO2 - chemiluminiscence (Thermoelektron) od ledna 1997
 • NOx - chemiluminiscence (Thermoelektron) od ledna 1997
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák)
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák)

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1997:

 • provoz zahájen v lednu 1997
 • leden – červenec 1997 – problémy s přenosem dat, zkušební provoz
 • 1997-1999 – opakované poruchy analyzátoru NO, NO2, NOx
 • v průběhu roku 1998 – opakované poruchy analyzátoru SO2
 • duben 1999 - porucha analyzátoru SO2
 • duben – květen 2000 – porucha SW na obslužném PC
 • duben, prosinec 2001 – porucha analyzátoru SO2
 • listopad 2001 – porucha analyzátoru NO, NO2, NOx
 • 1. pololetí 2002 – porucha analyzátoru SO2
 • únor – červenec 2002 – NO, NO2, NOx opakované poruchy na analyzátoru Thermoelektron
 • provoz ukončen v září 2004

Stanice Libkovice pod Řípem

Kódové a číselné značení ISKO: ULPRA - 1575

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektrárny ČEZ, a. s. - EME, ve středních Čechách. Nachází se mezi městy Mělník a Roudnice nad Labem, západně od elektrárny Mělník.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EME - vzdálenost 6 km, směr větru od elektrárny 70°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 2005
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2005
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2005
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2005
 • PM10 - optoradiometrie (SHARP 5030) od dubna 2012
 • Směr a rychlost větru – Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od ledna 2005
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 2005

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 2005:

 • zahájení provozu od ledna 2005

Stanice Chomutov

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především ETU a EPR, v městské zástavbě s lokálním vytápěním. Nachází se v severozápadní části města Chomutov, severovýchodně od elektráren Tušimice a Prunéřov.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ETU - vzdálenost 19 km, směr větru od elektrárny 250°
 • EPR - vzdálenost 12 km, směr větru od elektrárny 240°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - coulometrie
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák)
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák)

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • říjen 1996 problémy s analyzátorem
 • provoz stanice byl k 31. prosinci 1999 ukončen

Stanice Výsluní

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především ETU a EPR, v horské části Krušných hor. Nachází se ve výšce cca 750 m n. m., severozápadně od Elektráren Tušimice a severně od Elektráren Prunéřov.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

>
 • ETU - vzdálenost 12 km, směr větru od elektrárny 140°
 • EPR - vzdálenost 6 km, směr větru od elektrárny 170°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - coulometrie
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák)
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák)

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • v roce 1996 problémy s elektrickou přípojkou ke stanici
 • provoz stanice byl k 31. prosinci 1999 ukončen

Stanice Havraň

Kódové a číselné značení ISKO: UHVRA - 205

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především ETU, EPR a EPC, v Podkrušnohoří. Nachází se mezi městy Most a Žatec, východně od elektráren Tušimice a Prunéřov a severozápadně od elektrárny Počerady.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ETU - vzdálenost 19 km, směr větru od elektrárny 250°
 • EPR - vzdálenost 24 km, směr větru od elektrárny 270°
 • EPC - vzdálenost 6 km, směr větru od elektrárny 110°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - coulometrie do června 2001
 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od července 2001
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do ledna 2011
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od února 2011
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1996:

 • září 1996 stanice vykradena a poničena
 • 6. července 1999 stanice zasažena bleskem, zničen rozvaděč
 • srpen 2000 stanice vykradena a poničena
 • 5. – 16.1.2003 porucha elektroniky analyzátoru SO2
 • 21.7. – 6.8.2003 porucha elektroniky analyzátoru SO2

Stanice Most

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především EPC a ELE, v městské zástavbě s dálkovým vytápěním. Nachází se v severní části města Most, jihovýchodně od elektrárny Ledvice a severně od elektrárny Počerady.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EPC - vzdálenost 10 km, směr větru od elektrárny 170°
 • ELE - vzdálenost 12 km, směr větru od elektrárny 50°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - coulometrie
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák)
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák)

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • provoz stanice byl k 31. prosinci 1999 ukončen

Stanice Nová Ves v horách

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především EPC, v horské části Krušných hor. Nachází se ve výšce cca 700 m n. m., severně od elektrárny Počerady.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EPC - vzdálenost 22 km, směr větru od elektrárny 140°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - coulometrie
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák)
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák)

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • provoz stanice zahájen v červenci 1997
 • září a říjen 1997 problémy s analyzátorem coulograf
 • provoz stanice byl k 31. prosinci 1999 ukončen

Stanice Osek

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především ELE, v městské zástavbě s lokálním vytápěním. Nachází se v jižní části velké obce Osek, severozápadně od elektrárny Ledvice.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ELE - vzdálenost 8 km, směr větru od elektrárny 140°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - coulometrie
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák)
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák)

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • červen 1996 problémy s analyzátorem coulograf
 • provoz stanice byl k 31. prosinci 1999 ukončen

Stanice Kasaličky

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., ve východních Čechách - ECH. Nachází se na okraji obce Kasaličky a severovýchodně od elektrárny Chvaletice.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ECH - vzdálenost 15 km, směr větru od elektrárny 220°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Thermoelektron 43 C)
 • NO - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • NO2 - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • NOx - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda do března 2001
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda od dubna 2001
 • Teplota 10 m - Odporová metoda

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • duben- květen 1997 porucha analyzátoru oxidů dusíku
 • říjen - listopad 1997 problémy s předáváním dat
 • říjen 2000 porucha analyzátoru NOx
 • provoz stanice byl k 30. září 2004 ukončen

Stanice Hlavečník

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., ve východních Čechách - ECH. Nachází se na okraji obce Hlavečník a severovýchodně od elektrárny Chvaletice.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ECH - vzdálenost 5,5 km, směr větru od elektrárny 160°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Thermoelektron 43 C)
 • NO - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • NO2 - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • NOx - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda
 • Teplota 10 m - Odporová metoda

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • říjen - listopad 1997 problémy s předáváním dat
 • počátkem roku 2000 bylo měření na stanici ukončeno

Stanice Komáří Vížka

Kódové a číselné značení ISKO: UKVZA - 1328

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především ELE, na vrcholcích východních Krušných hor. Nachází se severně od města Teplice a severně od elektrárny Ledvice.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ELE - vzdálenost 15 km, směr větru od elektrárny 210°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • OM2,5 - optoradiometrie (SHARP 5030) od června 2012
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do prosince 2002
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od ledna 2003
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1996:

 • 17. - 31. 1. 2006- výpadek měření NOx způsobený poruchou analyzátoru (výměna lampy a zdroje)

Měření plynných škodlivin (SO2 ,NO, NO2 , NOx) bylo k 31. prosinci 2012 ukončeno

Stanice Kostomlaty pod Milešovkou

Kódové a číselné značení ISKO: UKOSA – 1329

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především ELE, v Podkrušnohoří. Nachází se jižně od města Teplice a východně od elektrárny Ledvice.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ELE - vzdálenost 6 km, směr větru od elektrárny 290°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od července 2002
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) července 2002
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) července 2002
 • PM10 - optoradiometrie (SHARP 5030) od ledna 2010
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do dubna 2011
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od května 2011
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1996:

 • Leden 1999 - hardwarové chyby, oprava převodníků dat

Stanice Milá

Kódové a číselné značení ISKO: UVMLA – 1330

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především EPC, v Podkrušnohoří. Nachází se jihovýchodně od města Most a východně od elektrárny Počerady.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EPC - vzdálenost 5 km, směr větru od elektrárny 270°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • PM10 - optoradiometrie (SHARP 5030) od ledna 2010
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do dubna 2011
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od května 2011
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1996:

 • 4. - 20. 9. 1999 - přehřívání analyzátorů pro poruchu klimatizace
 • 13. - 19. 2. 2005 – porucha analyzátoru SO2
 • 23. - 31. 8. 2010 – porucha analyzátoru PM10

Stanice Droužkovice

Kódové a číselné značení ISKO: UDROA – 1331

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především EPR a ETU, v Podkrušnohoří. Nachází se jižně od města Chomutov a východně od sledovaných elektráren.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EPR - vzdálenost 12 km, směr větru od elektrárny 280°
 • ETU - vzdálenost 7km, směr větru od elektrárny 250°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2004
 • PM10 - optoradiometrie (SHARP 5030) od ledna 2010
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do dubna 2011
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od května 2011
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • 3. – 12.2.2003 výměna UV lampy analyzátoru SO2
 • březen 2003 poruchy A/D převodníku v počítači
 • únor 2004 – porucha analyzátoru SO2

Stanice Nová Víska u Domašína

Kódové a číselné značení ISKO: UNVDA – 1332

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především EPR a ETU, v oblasti Krušných hor. Nachází se na svazích Krušných hor pod jejich vrcholovou částí ve výšce cca 700 m nad mořem.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EPR - vzdálenost 6 km, směr větru od elektrárny 110°
 • ETU - vzdálenost 12 km, směr větru od elektrárny 110°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od července 2002
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) července 2002
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od července 2002
 • PM10 - optoradiometrie (SHARP 5030) od ledna 2010
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do prosince 2002
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od ledna 2003
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1996:

 • 22. - 31. 7. 2001 - přehřívání analyzátoru pro poruchu klimatizace
 • 2. - 10. 10. 2001 - porucha analyzátoru SO2
 • 8. 7. - 13. 8. 2004 - porucha analyzátoru SO2

Stanice Horní Halže

Kódové a číselné značení ISKO: UHOHA - 1333

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., především EPR a ETU, v oblasti Krušných hor. Nachází se na vrcholech Krušných hor ve výšce cca 850 m nad mořem.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EPR - vzdálenost 13 km, směr větru od elektrárny 90°
 • ETU - vzdálenost 19 km, směr větru od elektrárny 100°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od července 2002
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) odčervence 2002
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) odčervence 2002
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do prosince 2002
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od ledna 2003
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1996:

 • 27. května 1998 - uhodil do stanice blesk a došlo ke kompletnímu zničení elektroinstalace. Provoz na stanici byl obnoven 16. července 1998
 • 1.-11.7.2002 - porucha analyzátoru SO2 – výměna UV lampy
 • 14. 2. a 25. - 28. 2. 20072007 - výpadek měření způsobený poruchou analyzátoru (nízký průtok)
 • květen 2007 – porucha analyzátoru NO, NO2, NOx

Provoz stanice byl k 31. prosinci 2012 ukončen

Stanice Petrovice

Kódové a číselné značení ISKO: TPEKA - 1334

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., na severní Moravě - EDE. Nachází se v areálu učňovské školy EKOL a východně od elektrárny Dětmarovice.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EDE - vzdálenost 5 km, směr větru od elektrárny 280°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2000
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2000
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2000
 • PM10 - optoradiometrie (SHARP 5030) od dubna 2012
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do května 2011
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od června 2011
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1996:

 • zahájení provozu 9. ledna 1996
 • duben, červenec, srpen a listopad 1996 - opakovaný výpadek dodávky elektřiny (rozvaděč, pojistky analyzátorů)
 • březen 1997 - problémy s řídícím počítačem na stanici
 • duben a květen 1999 - porucha analyzátoru oxidu siřičitého
 • v lednu 2000 zahájeno měření oxidů dusíku
 • duben – květen 2000 - poruchy na řídícím počítači
 • říjen 2000 – únor 2001 - instalace a ověřování nového řídícího softwaru
 • leden 2003 - porucha analyzátoru SO2 - výměna; výpadek el. proudu
 • červen – srpen 2003 problémy s citlivostí analyzátoru SO2 (vyčištění, seřízení)

Stanice Šunychl

Kódové a číselné značení ISKO: TSUNA - 1335

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., na severní Moravě - EDE. Nachází se v polích u osady Šunychl (Bohumín) a západně od elektrárny Dětmarovice.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EDE - vzdálenost 7 km, směr větru od elektrárny 110°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2000
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2000
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2000
 • PM10 - optoradiometrie (SHARP 5030) od dubna 2012
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do května 2011
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od června 2011
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1996:

 • zahájení provozu duben 1996
 • duben – srpen 1996 - testovací provoz
 • únor 1997 - problémy s hlodavci, které vnikly do kontejneru a poškodily elektroinstalaci
 • 24. června 1997 - došlo vlivem povodní k zaplavení stanice; problémy s očistou, opravami a výměnami zařízení trvaly až do listopadu 1997
 • červenec až srpen 1998 - systémová chyba převodníků
 • v letech 1999, 2000 až do února 2001 - systémová chyba převodníků a chyby UV filtru analyzátoru (řešeno ve spolupráci s výrobcem)
 • leden – únor 2001 - instalace a ověřování nového řídícího softwaru
 • leden 2002 - porucha analyzátoru SO2
 • 15.5. – 4.6.2002 - výměna UV lampy analyzátoru SO2
 • 7.8. – 18.8.2003 - oprava analyzátoru SO2 (těsnost systému)
 • 11.8. – 19.8.2005 - stanice evakuována – nebezpečí povodně
 • 17.5. – 3.6.2010 - stanice evakuována – z důvodu povodně
 • 3.6. – 24.8.2010 - bylo měření analyzátoru SO2 ovlivněno vytopením stanice při povodních, proto byla tato data při kontrole odstraněna

Stanice Hošťalovice

Kódové a číselné značení ISKO: EHSTA - 1336

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., ve východních Čechách - ECH. Nachází se na úpatí Železných hor ve volném prostoru u obce Hošťalovice a jihovýchodně od elektrárny Chvaletice.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ECH - vzdálenost 14 km, směr větru od elektrárny 320°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV UV fluorescence (Thermoelektron 43 C) do září 2004
 • NO - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C) do září 2004
 • NO2 - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C) do září 2004
 • NOx - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C) do září 2004
 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od listopadu 2004
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od listopadu 2004
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od listopadu 2004
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od listopadu 2004
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) do března 2001
 • Směr a rychlost větru - Ultrazvuková metoda (Gill, FT) od dubna 2001
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 1996

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1996:

 • 1. pololetí 1996 – opakované poruchy na analyzátorech SO2 a NOx
 • říjen - listopad 1997 - problémy s předáváním dat
 • srpen 2000 - závada na analyzátoru NOx
 • duben 2001 - porucha řídícího počítače
 • červen – říjen 2002 - porucha analyzátoru NOx
 • listopad 2003 – porucha analyzátoru SO2
 • říjen – listopad 2004 – výměna analyzátorů a provozovatele - měření ORGREZ spuštěno od prosince 2004
 • červen 2007 – porucha klimatizace a porucha PC

Stanice Blažim

Kódové a číselné značení ISKO: UBLZA - 1351

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., v Podkrušnohoří, především EPC, EPR a ETU. Nachází se mezi městy Most a Louny, východně od elektráren Tušimice a Prunéřov a jihozápadně od elektrárny Počerady.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • EPC - vzdálenost 4 km, směr větru od elektrárny 70°
 • ETU - vzdálenost 23 km, směr větru od elektrárny 250°
 • EPR - vzdálenost 27 km, směr větru od elektrárny 280°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 1996
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 1996
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 1996
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) od ledna 1996
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 1997

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • důvody výpadků v letech 1996-1998 nejsou známy
 • 1. pololetí 1999 kontejner vykraden, měření SO2, NO, NO2 a NOx obnoveno v červnu 1999
 • červenec 1999 porucha elektroniky analyzátoru SO2
 • prosinec 1999 porucha elektroniky analyzátoru SO2
 • prosinec 2000 – leden 2001 – porucha elektroniky analyzátoru SO2
 • březen – porucha elektroniky analyzátoru NOx
 • leden – březen 2005 - porucha elektroniky analyzátoru NOx

Stanice Šabina

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., v západních Čechách - ETI. Nachází se u mateřské školy v obci Šabina a jihozápadně od elektrárny Tisová.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ETI - vzdálenost 2,5 km, směr větru od elektrárny 60°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Thermoelektron 43 C)
 • NO - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • NO2 - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • NOx - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • SO2 - UV fluorescence (Horiba 360) od září 2002
 • NO - chemiluminiscence (Horiba 360) od září 2002
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba 360) od září 2002
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba 360) od září 2002
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák)
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák)

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • zahájení provozu leden 1997 sledovány pouze oxid siřičitý a oxidy dusíku (bez oxidu dusnatého a oxidu dusičitého)
 • v letech 1997 až 2002 opakované závady na analyzátorech Thermoelektron
 • v srpnu 1999 zavedení nového softwaru včetně sledování oxidů dusnatého a dusičitého
 • provoz stanice byl k 30. září 2004 ukončen

Stanice Habartov

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektráren ČEZ, a. s., v západních Čechách - ETI. Nachází se u základní školy v obci Habartov a severozápadně od elektrárny Tisová.

Vzdálenosti a směry od elektráren ČEZ, a. s.:

 • ETI - vzdálenost 6 km, směr větru od elektrárny 140°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Thermoelektron 43 C)
 • NO - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • NO2 - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • NOx - chemiluminiscence (Thermoelektron 42 C)
 • SO2 - UV fluorescence (Horiba 360) od září 2002
 • NO - chemiluminiscence (Horiba 360) od září 2002
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba 360) od září 2002
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba 360) od září 2002
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák)
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (Tlusťák)

Dlouhodobé výpadky měření od roku 1996:

 • zahájení provozu leden 1997 sledovány pouze oxid siřičitý a oxidy dusíku (bez oxidu dusnatého a oxidu dusičitého)
 • v letech 1997 až 2002 opakované závady na analyzátorech Thermoelektron
 • v srpnu 1999 zavedení nového softwaru včetně sledování oxidů dusnatého a dusičitého
 • provoz stanice byl k 30. září 2004 ukončen

Stanice Vítkov

Kódové a číselné značení ISKO: KVITA - 1458

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu elektrárny ČEZ, a. s. Tisová v západních Čechách. Nachází se v severozápadní části obce Šabina mezi městy Sokolov a Horní Slavkov, severovýchodně od elektrárny Tisová.

Vzdálenost a směr od elektrárny ČEZ, a. s.:

 • ETI - vzdálenost 6 km, směr větru od elektrárny 250° *

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - coulometrie od února 1998 do září 2000
 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od října 2000
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od února 2004
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od února 2004
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od února 2004
 • Směr a rychlost větru - Optoelektronická metoda (Tlusťák) od února 1998
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od února 1998

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 1998:

 • zahájení provozu v únoru 1998
 • březen – srpen 1998 - zprovoznění měření SO2, zkušební provoz
 • květen, listopad 1999 – porucha coulographu – následná výměna přístroje
 • srpen 2000 – porucha coulographu
 • září – říjen 2000 – porucha PC, výměna SW
 • říjen 2001 – porucha PC
 • květen, srpen 2003 – porucha analyzátoru SO2
 • červenec 2004 – porucha analyzátoru SO2

Stanice Výsluní

Kódové a číselné značení ISKO: UVSLA - 1871

Účelová měřící stanice, která slouží k hodnocení vlivu komplexní obnovy elektrárny EPR II. Nachází se v Krušných horách, severně od elektrárny Prunéřov II.

Vzdálenost a směr od elektrárny ČEZ, a. s.:

 • EPR II - vzdálenost 7 km, směr větru od elektrárny 175°

Stanice je vybavena měřením:

 • SO2 - UV fluorescence (Horiba APSA řady 3x0) od ledna 2010
 • NO - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2010
 • NO2 - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2010
 • NOx - chemiluminiscence (Horiba APNA řady 3x0) od ledna 2010
 • PM2,5 – optoradiometrie (SHARP 5030) od ledna 2010
 • Směr a rychlost větru - Ultrasonická metoda (Gill, FT) od ledna 2010
 • Teplota 10 m - Odporová metoda (PT100) od ledna 2010

Dlouhodobé výpadky a změny měření od roku 2010:

 • Bez výpadků

Výstupy z kontinuálního měření imisí, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEZ, jsou k dispozici se zpožděním do dvou týdnů.

Provoz a obsluhu všech monitorovacích stanic měřící imisní sítě ČEZ, a. s., dlouhodobě zajišťuje ORGREZ, a. s. Garantuje nezávislost prováděných měření a sjednocení vyhodnocování a interpretace imisních dat v souladu s právními předpisy. ORGREZ, a.s., je autorizovanou osobou, které autorizaci udělilo Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP ČR) dle zákona č. 201/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Rozmístění těchto stanic do krajiny je realizováno tak, aby výsledky měření umožňovaly hodnotit vliv provozu uhelných elektráren ČEZ, a. s., na znečištění ovzduší. Od května 2011 je měření realizováno akreditovanou zkušební laboratoří č. 1179 (ORGREZ, a. s., Zkušební laboratoř Most).

Vyhodnocené výsledky z měření imisí jsou předávány do databáze České republiky pro měření imisí ISKO, kterou provozuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) jako podřízená organizace MŽP ČR. Předáním dat do této databáze se výsledky měření imisí ze stanic provozovaných ČEZ, a. s., stávají součástí celostátního systému hodnocení znečištění ovzduší. Tato databáze je oficiálním zdrojem informací o stavu a vývoji znečištění ovzduší v České republice a je podkladem pro celou řadu rozhodnutí na úrovni orgánů státní a veřejné správy a je prezentována Českou republikou i v rámci Evropské unie a při mezistátních jednáních.

Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení

Vydáním Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., jsou stanoveny imisní limity, kromě jiných znečišťujících látek i pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, frakci prachu PM10 a frakci prachu PM2,5. Roční imisní limit pro frakci prachu PM2,5 je platný od 1. září 2012.

Imisní limity pro oxid siřičitý (SO2)

Účel vyhlášení Parametr Hodnota imisního
limitu [µg/m3]
Obecný požadavek
Doba průměrování
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 350 Hodnota imisního limitu nesmí
být překročena více než 24krát
za kalendářní rok
1 hodina
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 125 Hodnota imisního limitu nesmí
být překročena více než 3krát
za kalendářní rok
24 hodin
Ochrana vegetace a ekosystémů Aritmetický průměr 20 -
Kalendářní rok
a zimní období
(1. 10. - 31. 3.)

Imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx)

Účel vyhlášení Parametr Hodnota imisního
limitu [µg/m3]
Obecný požadavek
Doba průměrování
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr NO2 200 Hodnota imisního limitu nesmí
být překročena více než 18krát
za kalendářní rok
1 hodina
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr NO2 40 -
Kalendářní rok
Ochrana vegetace a ekosystémů Aritmetický průměr NO2 30 -
Kalendářní rok

Imisní limity pro frakci prachu PM10

Účel vyhlášení Parametr Hodnota imisního
limitu [µg/m3]
Obecný požadavek
Doba průměrování
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 50 Hodnota imisního limitu nesmí
být překročena více než 35krát
za kalendářní rok
24 hodin
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 40 -
Kalendářní rok

Imisní limity pro frakci prachu PM2,5

Účel vyhlášení Parametr Hodnota imisního
limitu [µg/m3]
Obecný požadavek
Doba průměrování
Ochrana zdraví lidí Aritmetický průměr 20 -
Kalendářní rok

Poznámky:

 • Hodnoty limitních koncentrací pro plynné škodliviny se vztahují na standardní podmínky, tj. objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa. Imisní limity pro frakce prachu PM2,5 a PM10 se vztahují na vnější podmínky v době odběru vzorku.
 • Doba průměrování je velmi důležitý parametr pro další hodnocení (např. pro hodnocení plnění imisního limitu)
 • U povoleného překročení se nehodnotí konkrétní výše hodnoty překročené koncentrace, (např. hodinová imisní koncentrace SO2 350 µg/m3), ale počet výskytů takovýchto situací v kalendářním roce (výskyt hodinové koncentrace SO2 vyšší než 350 µg/m3 méně než 24x za kalendářní rok, není překročením imisního limitu).