Aktuální stav přípravy na dlouhodobý provoz JE Dukovany

S ohledem na přípravu Jaderné elektrárny Dukovany k dalšímu dlouhodobému provozu a na základě provedených zátěžových testů bylo realizováno více než 280 investičních akcí především v oblasti zvýšení bezpečnosti JE Dukovany. Za poslední dva roky došlo mimo jiné k:

 • Zodolnění objektů reaktoroven HVB I a HVB II na extrémní vlivy klimatu.
 • Zahájení stavby ventilátorových věží určených především k chlazení bezpečnostních systémů elektrárny.
 • Zvýšení počtu záložních dieselgenerátorů na 18 strojů o celkovém společném výkonu 41,4 MW.

Finanční prostředky vložené do modernizačních aktivit nesou své plody především v oblasti bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany.

Podívejte se, jak 14. července 2014 dorazil do areálu Jaderné elektrárny Dukovany první ze dvou dieselgenerátorů, které budou sloužit jako záloha pro případ, že by elektrárna přišla o veškeré způsoby napájení. Byl pořízen na základě doporučení vyplývajících ze stresstestů, které probíhaly v EU po havárii ve Fukušimě.

 

Splněno 90 % nápravných opatření

LTO-EDU - Mobilní dieselgenerátory

Mobilní dieselgenerátory

V tuto chvíli je splněno cca 90 % všech nápravných opatření z periodického hodnocení bezpečnosti, z bezpečnostních nálezů IAEA a z mise SALTO Peer Review. Zbývajících 34 akcí LTO-EDU, které jsou realizovány po blocích, je v různém stupni rozpracovanosti.

Do konce odstávky 1. bloku pro výměnu paliva v roce 2015 budou všechny potřebné akce ukončeny. Na druhém bloku budou hotovy do roku 2016 a na 3. a 4. bloku do roku 2017.

 

 • Nápravná opatření z periodického hodnocení bezpečnosti: splněno 155 ze 178
 • Nápravná opatření z bezpečnostních nálezů IAEA: splněno 67 ze 74
 • Nápravná opatření z mise SALTO Peer Review: splněno 34 ze 36

 

LTO - EDU: Nová vestavba chladicích věží

Nová vestavba chladicích věží

Připraven je personál i zařízení

Zajištění dlouhodobého provozu vyžaduje současně připravenost zařízení i zaměstnanců. Historie 30 let bezpečného provozuzázemí kvalitního know-how jsou dostatečnou zárukou, že Jaderná elektrárna Dukovany je v obou směrech připravena.

 

 

Průkaz připravenosti personálu se skládá z:

 • Průkazu připravenosti personálu JE Dukovany k dalšímu provozu podle zákona 18/1977 Sb., příloha D, písmeno a), bod 4)
 • Průkazu zabezpečení obnovy personálu pro potřeby LTO
 • Průkazu zabezpečení Knowledge managementu
 • Průkazu zabezpečení kontinuity externí podpory (vnější technické a realizační pomoci)
 • Průkazu zabezpečení systému využití zkušeností z jiných JE

LTO-EDU - Výstavba ventilátorových věží

Výstavba ventilátorových věží

Průkaz byl zpracován už v roce 2011 a každoročně je předkládán SÚJB. Podle požadavků státního dozoru je průběžně aktualizován s cílem doložit připravenost personálu 1. bloku v polovině roku 2015.

Připravenost zařízení

V souladu s mezinárodní praxí a požadavky SÚJB je jedním z klíčových úkolů dlouhodobého provozu v programu LTO zavedení systému řízení životnosti (ŘŽ). Hlavní osa průkazu připravenosti zařízení vychází z implementace tohoto systému řízení životnosti.

Pro nejvýznamnější zařízení z pohledu bezpečnosti a dlouhodobého provozu (tzv. kategorie kritičnosti 1A) má zajištění připravenosti zařízení za úkol útvar Řízení životnosti a LTO. Pro ostatní zařízení (mimo kategorie 1A) je tato problematika řešena v rámci projektu Efektivní strategie údržby.

foto - model ventilátorových věží

 

 

 

 

Model nově budovaných ventilátorových chladicích věží

 

 

Plnění akčního plánu stresstestů v LTO

LTO-EDU - Hasičská technika

Hasičská technika

Dodatečně vyžádaná opatření po fukušimské havárii jsou řešena nápravnými opatřeními definovanými v Národním akčním plánu zvyšování bezpečnosti jaderných zařízení v ČR. Dokument je průběžně aktualizován na základě stavu plnění nápravných opatření, respektive doplňován na základě nových poznatků z oblasti bezpečnosti (závěry misí SALTO Peer Review na EDU, OSART ETE, mezinárodních doporučení apod.).  

Plán nápravných opatření je v souladu s dokumentem ENSREG „Action Plan – Follow-up of the peer review of the stress tests performed on European nuclear power plants“. Obsahuje závěry vyhodnocení evropských zátěžových testů a závěry 2. mimořádného zasedání k Úmluvě o jaderné bezpečnosti.

 

 

Fotogalerie

Fotografie

Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/01_mobilni-dieselgeneratory.jpg
Mobilní dieselgenerátory
Mobilní dieselgenerátory
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/02_mobilni-dieselgeneratory.jpg
Mobilní dieselgenerátory
Mobilní dieselgenerátory
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/03_mobilni-dieselgeneratory.jpg
Mobilní dieselgenerátory
Mobilní dieselgenerátory
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/04_mobilni-dieselgeneratory.jpg
Mobilní dieselgenerátory
Mobilní dieselgenerátory
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/05_mobilni-dieselgeneratory.jpg
Mobilní dieselgenerátory
Mobilní dieselgenerátory
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/06_nova-vestavba-chladicich-vezi.jpg
Nová vestavba chladicích věží
Nová vestavba chladicích věží
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/07_nova-vestavba-chladicich-vezi.jpg
Nová vestavba chladicích věží
Nová vestavba chladicích věží
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/08_ventilatorove_veze-vystavba.jpg
Výstavba ventilátorových věží
Výstavba ventilátorových věží
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/09_hasicska-technika_1.jpg
Hasičská technika
Hasičská technika
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/10_hasicska-technika_2.jpg
Hasičská technika
Hasičská technika
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/11_hasicska-technika_3.jpg
Hasičská technika
Hasičská technika
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/12_hasicska-technika_4.jpg
Hasičská technika
Hasičská technika
Medium: /edee/content/img/pro-media-2014/12-prosinec/lto-edu/medium/13_cerpadlo-fox-iii.jpg
Čerpadlo
Čerpadlo