Postoj české veřejnosti

1. Soběstačnost ČR ve výrobě elektrické energie

Celkem 96 % respondentů si myslí, že by Česká republika měla zůstat i do budoucna soběstačná ve výrobě elektrické energie (rozhodně pro je 51 %).

LTO EDU - postoj veřejnostiS názorem na soběstačnost ve výrobě elektrické energie souhlasí méně často nejstarší respondenti a lidé se základním vzděláním.

Se soběstačností ČR ve výrobě elektrické energie častěji souhlasí respondenti, kteří mají pozitivní postoj k jaderné energetice a aktivně se o ní zajímají.

ČR by MĚLA zůstat soběstačná = součet odpovědí určitě ano + spíše ano

ČR by NEMĚLA zůstat soběstačná = součet odpovědí spíše ne + určitě ne

Zdroj: IBRS 5/2014

2. Jaká by měla být budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany podle české veřejnosti

LTO-EDU - Postoje veřejnostiVětšina respondentů je pro zachování provozu v JE Dukovany – cca 85 % – je pro její modernizaci a dlouhodobý provoz.

 

 

 

 

 

Zdroj: IBRS 5/2014