Postoj české veřejnosti k jaderné energetice

Jaderná elektrárna Dukovany má podporu svého regionu k provozu stávajících bloků i k jejímu rozvoji.

Česká republika patří dlouhodobě k příznivcům využívání jaderné energetiky pro zajištění vlastní energetické soběstačnosti. Vyplývá to z průzkumů Eurobarometr prováděných ve všech 27 státech Evropské unie. Zcela či spíše pro jadernou energii jsou v Česku zhruba dvě třetiny populace.

Hlavním důvodem podpory jsou dlouhodobé zkušenosti s provozem dvou českých jaderných elektráren, otevřená komunikace se širokou veřejností a znatelné přínosy pro veřejnost i regiony, kde se elektrárny nachází. Díky otevřené komunikaci se zástupci regionu, institucemi i místními organizacemi a uskupeními má Jaderná elektrárna Dukovany většinovou podporu zde žijících obyvatel. Obecně platí, že podpora provozu jaderné elektrárny se v jednotlivých regionech České republiky liší, ale právě v regionu Jaderné elektrárny Dukovany je nejvyšší.

Na bezpečný a spolehlivý provoz dohlíží tzv. Občanská bezpečnostní komise, která vznikla již v roce 1996, tvořená sedmi zástupci regionu. Jejím hlavním úkolem je provádění nezávislé občanské kontroly provozu jaderné elektrárny, její srovnání s mezinárodní praxí a informování veřejnosti o těchto poznatcích. Dalším významným uskupením je tzv. Energoreion 2020, který sdružuje obyvatele obcí z 20 km pásma kolem elektrárny. Pozornost dění elektrárny věnuje také 6 obcí z nejbližšího 5 km okolí elektrárny (Ekoregionu 5), jejichž zástupci pravidelně elektrárnu navštěvují a spolupracují při řešení otázek rozvoje a spolupráce s regionem.

Myslíte si, že by Česká republika měla zůstat i do budoucna ve výrobě elektrické energie soběstačná?

Zdroj: IBRS 2015

Jste Vy osobně pro rozvoj jaderné energetiky v naší republice?

Zdroj: IBRS 2015

 

Podpora jaderné energie v okolí elektrárny Dukovany v X/2015 mírně vzrostla a také stále platí, že tato podpora je zde výrazně vyšší než VE zbytku ČR (59%).

Dukovany - podpora jádra

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: IBRS, zdroj do 2012: STEM