Rozvoj jaderné energetiky ve světě

Jaderný svět v roce 2015

Rok 2015 byl z pohledu jaderné energetiky rokem jejího rozvoje a výstavby nových bloků.

K 1. prosinci 2015 bylo ve 30 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear Association –Světová jaderná asociace) v provozu 439 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 382 248 MWe. Ve výstavbě je jich 64 ve 14 zemích. Plánuje se výstavba 159reaktorů. Celkem se ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších 329 reaktorů, jejichž instalovaný výkon byměl dosáhnout asi 374 020MW.

Jen v průběhu prvního čtvrtletí 2015 byly do provozu uvedeny čtyři nové bloky, tři v Číně a jeden v Jižní Koreji. Ve výstavbě je dalších 66 jaderných bloků. Nejmasivnější výstavba nových jaderných elektráren probíhá v Číně (25 nových reaktorů), v Rusku (9) a v Indii (6), dále potom v USA (5) a Spojených Arabských Emirátech (3).  Po dvou nových reaktorech staví například náš soused Slovensko, kde se dostavuje 3. a 4. blok JE Mochovce, Pákistán a Bělorusko, svou jadernou flotilu doplňují i Finsko, Francie, Argentina a Brazílie. Jaderná energetika je největším zdrojem elektřiny bez emisí skleníkových plynů a vzhledem k minimální spotřebě paliva je její provoz velmi levný, proto na ni sází i další státy, které potřebují stabilní zdroj pro rozvoj průmyslu. Celkem se ve světě plánuje dalších neuvěřitelných 166 reaktorů, některé jsou již napevno objednané - např. v Turecku, Vietnamu, USA, Spojeném Království, Číně, Indii, Jižní Koreji a v dalších zemích. Aktualizovaná státní energetická koncepce České republiky a navazující Národní akční plán počítají s jadernou energetikou a udávají tak směr České republiky v zajištění naší energetické soběstačnosti. 

Také v oblasti výzkumu je rok 2015 pro Českou republiku významným. Byly podepsány hlavní kontrakty na dodávku technologického zařízení pro výstavbu prvního experimentálního reaktoru pro jadernou fúzi, která probíhá ve francouzském Cadarache. Dílo by mělo být dokončeno kolem roku 2019. Český výzkum v Centru výzkumu Řež se podílí na přípravě experimentů pro tento reaktor testovacím zařízením pro tzv. primární stěnu reaktoru. Dokončuje se také výstavba experimentálních laboratoří v Řeži u Prahy a v Plzni v rámci projektu SUSEN (Sustainable Energy = Udržitelná  energetika). Ve francouzském Cadarache probíhá také výstavba největšího výzkumného jaderného reaktoru s názvem Jules Horowitz o výkonu 100 MWt. Centrum výzkumu Řež pro něj vyrábí a dodává tzv. horké komory pro práci s ozářeným materiálem. Další výzkumný reaktor, tzv. rychlý reaktor, chlazený sodíkem, se staví v Ruském Dimitrovgradu s názvem MBIR s výkonem 60 MWt, do něj dodává projekt sekundární části EGP Invest Uherský Brod.

Zdroje:

http://www.world-nuclear.org/info/Facts-and-Figures/World-Nuclear-Power-Reactors-and-Uranium-Requirements/

http://www.ujv.cz

http://cvrez.cz

 

Světová výroba elektřiny v jaderných elektrárnách

Zdroj: IEA

zobrazit graf v plné velikosti

Graf - Světová výroba elektřiny v jaderných elektrárnách

 

Světová instalovaná kapacita jaderných elektráren

Zdroj: IEA

zobrazit graf v plné velikosti

Graf - Světová instalovaná kapacita jaderných elektráren

 

Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny (2014)

zdroj: EIA, WNA, stav k roku 2014

zobrazit graf v plné velikosti

Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny (2014)

 

Jaderné elektrárny v Evropě

zobrazit mapu v plné velikosti

Aktuální přehled jaderných elektráren v celém světě naleznete na webu organizace WANO (World Association of Nuclear Operators)