Užitečné odkazy

Odkazy na stránky nejdůležitějších organizací, souvisejících s výstavbou a provozem jaderné elektrárny:

  • Státní úřad pro jadernou bezpečnost: SÚJB
  • Mezinárodní agentura pro atomovou energii: IAEA
  • Asociace západoevropských dozorných orgánů nad jadernou bezpečností: WENRA
  • Evropské společenství pro atomovou energii: Euroatom
  • Mezinárodní asociace provozovatelů jaderných elektráren: WANO