JE Dukovany je podle mezinárodních expertů dobře provozována

20. 10. 2014

Uplynulý týden prověřovalo osm odborníků ze čtyř zemí elektrárnu Dukovany. Odborníci, kteří byli vysláni Světovým sdružením provozovatelů jaderných elektráren (WANO), potvrdili, že je elektrárna kvalitně provozovaná. Podle expertů elektrárna dobře pracovala s návrhy, které jí doporučili při poslední návštěvě v září 2012.

Během týdenní prověrky porovnávali odborníci ze Slovenska, Ruska, Maďarska a Bulharska současný stav elektrárny se stavem v roce 2012. Přitom elektrárnu srovnávali s nejlepší světovou praxí. Při těchto misích dochází k výměně informací a důležitých zkušeností pro neustálé zlepšování provozování jaderných elektráren. Celkově na Dukovanech posuzovali zahraniční odborníci jedenáct oblastí. Byly mezi nimi například provoz, údržba, radiační nebo požární ochrana. Jedním z příkladů proměny doporučení v praxi je například posílení komunikačních prostředků v krytech JE Dukovany (satelitní, mobilní, polní telefony, radiostanice), doplnění ženijní technikou (vyprošťovací nářadí, čerpadla, osvětlovací technika) a další.

"Ve všech kontrolovaných oblastech jsme zjistili určitý pokrok. Některá doporučení jsou plně vyřešena, některá jsou v uspokojivém procesu řešení," uvedl šéf zahraničního týmu Ján Naňo, který v jaderné energetice pracuje už 35 let. „Mise byla dobře připravena, elektrárna opět obstála, vybízím tedy jen k dalšímu pokračování v dobrém provozování a vylepšování stávajících postupů,“ doplňuje Naňo.

"Rád vyjadřuji uspokojení nad průběhem mise a jejími výsledky. Budeme nadále poctivě pracovat a neusneme na vavřínech," říká ředitel JE Dukovany Jaroslav Jakub.

Zahraniční experty budou teď jaderné elektrárny hostit mnohem častěji. Je to jedno z opatření, které organizace WANO zavedla po událostech v japonské Fukušimě. V JE Dukovany se již nyní připravují na další prověrku v roce 2016.


Fotografie