Reaktorovny Jaderné elektrárny Dukovany vydrží

16. 10. 2014

Právě probíhá zodolnění objektů reaktoroven HVB I a HVB II na extrémní vlivy. Jsou to opatření, které vyplynuly z provedených post-fukušimských stresstestů. Jde o rozsáhlejší, technicky i finančně náročnější opatření v rámci zvyšování seismické odolnosti a odolnosti proti extrémním klimatickým vlivům. Náklady na zodolnění obou reaktoroven se pohybují v řádu stovek milionů korun.

Pod podlahou reaktoroven HVB I a HVB II je umístěn primární okruh elektrárny (reaktor, hermetické prostory, pomocné systémy apod.) Stavební úpravy vychází z podrobného statického a dynamického (seismického) hodnocení nosných konstrukcí a pevnostních výpočtů prvků ocelových konstrukcí. Práce jsou prováděny vně i uvnitř objektu. Zevnitř se zesilují vazníky, vaznice a doplňují diagonální ztužidla střešní konstrukce. Na reaktorovém sále jsou na střešní konstrukci, ve výšce cca 30m, dočasně instalovány pracovní plošiny, ze kterých se všechny montážní práce provádí.

Činnosti jako je broušení, řezání, svařování ztěžují pracovní podmínky, proto je nutno v těchto oddělených pracovních prostorách zajišťovat dostatečnou výměnu vzduchu a klimatizovat je.

Z vnější strany se zodolňují sloupy štítových stěn pomocí svislých příhradových konstrukcí. Úpravy reaktoroven budou postupně realizovány do konce letošního roku.

V příštím roce bude dokončeno zodolnění objektů příčných a podélných etažérek HVB I a objektu závodní hasičské stanice. Současně budou dále pokračovat práce na zodolňování etažérek HVB II.


Fotografie