Omezení záměru

Omezení záměru

1. Stav zásob uhlí pro elektrárnu Prunéřov

  • omezená disponibilita paliva – 25 let (265 mil tun uhlí)
  • snížená výhřevnost paliva – nevhodné pro nadkritické bloky
  • zhoršené parametry paliva mající velký vliv na účinnost elektrárny
  • zamezení zátěže životního prostředí způsobené transportem uhlí po železnici – při dopravě jsou produkovány primárně vysoké emise CO2, tuhých částic a NOx

2. Návratnost investice a ekonomika provozu

  • společnost může ze zákona realizovat pouze projekty zajišťující návratnost investice
  • společnost může ze zákona realizovat pouze projekty zajišťující ekonomický provoz

3. Zajištění dodávek tepla * do

  • Chomutova
  • Jirkova
  • Klášterce nad Ohří

* V případě výstavby a provozu jediného nadkritického bloku bychom v době odstávek či poruch jediného bloku nebyli schopni zajišťovat dodávky tepla do 50 tisíc domácností. Náhradním zdrojem by musela být nově vybudovaná teplárna, která by přinesla zhoršení životního prostředí.