Proč modernizovat elektrárnu Prunéřov II?

Proč modernizovat elektrárnu Prunéřov II ?

 • Elektrárny Prunéřov patří k největším uhelným elektrárenským komplexům v České republice, v minulosti je tvořily Elektrárna Prunéřov I (4 x 110 MW) a Elektrárna Prunéřov II (5 x 210 MW).
 • Modernizace Elektrárny Preunéřov II navázala na první vlnu ekologizace provedenou v 90. letech. Znamenala modernizaci tří bloků a zvýšení jejich jednotkového výkonu na 250 MWe.
 • Pro obyvatele Ústeckého kraje jsou zásadním příspěvkem parametry v oblasti čistoty ovzduší a snížení zdravotní zátěže.

 

Prohlédněte si video k obnově elektrárny Prunéřov

 

Přečtěte a prohlédněte si kompletní prezentaci k záměru „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250 MWe“

Stav před modernizací

 • instalovaný výkon 5 x 210 MWe
 • účinnost 32%
 • palivo: uhlí z lomu Libouš
 • teplo pro 50 000 obyvatel v regionu
 • zdroj poskytuje podpůrné služby pro řízení stability elektrizační soustavy ČR
 • zaměstnává stovky kmenových zaměstnanců
 • dodávky a subdodávky pro desítky českých firem

Efekty modernizace

 • dosažení dalšího skokového zlepšení kvality v severních Čechách a snížení emisí škodlivin
SOx - 57 %
NOx - 59 %
TZL - 39 %
CO2 - 31 %

 

Pozitivní efekt komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II na emise CO2

emise

 

 • dodržení parametrů stanovených legislativou - přísné emisní limity
 • zajištění stabilní dodávky tepla pro 50.000 obyvatel regionu po celý rok
 • při respektování kvality paliva zajištění minimalizace produkce CO2 instalací nejlepší dostupné technologie schopné spalovat uhlí z lomu Libouš
 • minimalizaci spotřeby emisních povolenek
 • pozitivní dopad na energetickou bezpečnost státu - minimalizace závislosti na dovozu primárních zdrojů z jiných oblastí
 • protikrizový dopad investic (investice v celkové hodnotě 25 mld. Kč byly z 90 % rozděleny mezi české firmy, modernizace znamenala práci pro 800 zaměstnanců, zachována byla pracovní místa na elektrárně i struktura dodavatelů a subdodovatelů po modernizaci elektrárny)