Shrnutí fakt

Shrnutí fakt

 • ČEZ předložil variantu, ke které se v rámci procesu EIA vyjádřily všechny orgány státní správy a samosprávy

Zjišťovací řízení

 • červen 2008 ČEZ podává dokumentaci EIA na MŽP
 • KÚ Ústeckého kraje se nestihlo v termínu vyjádřit
 • červenec 2008 MŽP končí zjišťovací řízení a vrací dokumentaci k dopracování
 • září 2008 projednání vznesených požadavků MŽP, KÚ ÚK, ČIŽP, … s ČEZ

1. posouzení

 • prosinec 2008 ČEZ doplňuje dokumentaci EIA a podává na MŽP
 • únor 2009 KÚ Ústeckého kraje se vyjadřuje s dokumentací souhlasně bez potřeby doplnění dokumentace
 • březen 2009 MŽP vrací dokumentaci k dopracování pro oblast účinnosti a soulad s BREF
 • březen 2009 projednání záměru mezi ČEZ a KŽP 

Doplnění dokumentace

 • březen 2009 ČEZ doplňuje dokumentaci EIA, navyšuje účinnost
 • posudek ČVÚT o souladu navrhované varianty s BREF
 • březen – srpen 2009 ČEZ projednává doplnění dokumentace se všemi orgány státní správy a samosprávy – MŽP, ČIŽP, KŽP, KÚ ÚK, obce a města atd.  

2. posouzení

 • srpen – říjen 2009 MŽP posuzuje doplněnou dokumentaci EIA
 • zpracovávají se znalecké posudky v souladu se zákonem
 • obce, města, dohledové orgány, kraj formulují svá stanoviska
 • prosinec 2009 MŽP pořádá veřejné projednání: všechny obce a dohledové orgány souhlasí, KÚ Ústeckého kraje neutrální, ekologičtí aktivisté proti

Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí

 • leden 2009 MŽP marně uplynula pořádková lhůta pro vydání stanoviska
 • projekt se stává tématem pro vládu
 • MŽP vyhlašuje zadání dodatečného posouzení zahraniční nezávislé autoritě
 • stanovisko dosud nevydáno  

 

Bez ohledu na technické a ekonomické aspekty je řešení navrhované ČEZ environmentálně nejvýhodnější

Porovnáváme 4 varianty instalace

 • 3x210 MWe, 32% - „stávající“
 • 3x250 MWe Komplexní obnova – „návrh ČEZ“
 • 1x750 MWe NZ (42%) – „návrh EA“
 • 1x660 MWe NZ (42%) – „návrh EA“

Předpoklady

 • Dosavadní instalace a komplexně obnovený blok s předpokládanou životností 25 let
 • Nový zdroj s předpokládanou životností 40 let.
 • Využití bloků na 80% kapacity, tj. 7008 hodin p.a. (hodnoty v grafech jsou v tisících tun)

aspekty

 

Realizace investice v rozsahu cca 25 mld. Kč musí respektovat technické, ekonomické a environmentální parametry, o kterých se má pravdivě informovat

Řešení navrhované ekologickými aktivisty jsme prozkoumali už dávno, avšak ekologičtí aktivisté nekomunikovali celý soubor informací