Vizitky elektráren

Vizitky elektráren před rokem 2008

Elektrárna Prunéřov I

Instalovaný výkon 4 x 110 MW
Rok uvedení do provozu 1967 - 1968
Odsířena od roku 1995
  • Je postavena v blokovém uspořádání.
  • Kotle o výkonu 350 t/h, s parametry páry 13,63 MPa/540/535 °C, jsou dvoutahové, s granulačním topeništěm, průtlačné, s přihříváním páry. Jejich dodavatelem byly Vítkovické železárny.
  • Turbíny 110 MW jsou kondenzační, rovnotlaké, třítělesové, s přihříváním páry v kotli. Každá turbína má sedm neregulovaných odběrů páry pro regeneraci a dva neregulované odběry pro dodávku tepla. K rekonstrukci na teplárenský provoz došlo začátkem devadesátých let.
  • Elektrický výkon dvou bloků je vyveden blokovými třífázovými transformátory 125 MVA, 13,8/121 kV do dvou linek 110 kV. Výkon zbývajících dvou bloků je vyveden blokovými třífázovými transformátory 125 MVA, 13,8/420 kV do společné linky 400 kV.

Elektrárna Prunéřov II

Instalovaný výkon 5 x 210 MW
Rok uvedení do provozu 1981 - 1982
Odsířena od roku 1996
  • Je také postavena v blokovém uspořádání.
  • Kotle mají výkon 660 t/h páry, jejíž parametry jsou 13,53 MPa/540/540 °C. Jsou bubnové, s přirozenou cirkulací, granulační, s přímým foukáním prášku do spalovací komory, s membránovými stěnami, přihříváním páry a s předehřevem spalovacího vzduchu v rotačních ohřívácích typu Ljungström.
  • Parní turbíny 210 MW jsou akční, kondenzační, jednohřídelové, třítělesové, se sedmi neregulovanými odběry pro regenerační ohřev kondenzátu, ohřívání vzduchu pro kotel a vody pro vytápění objektů elektrárny a dodávku do okolí.
  • Přes blokové transformátory 240 MVA, 15,75/400 kV se výkon elektrárny vyvádí dvěma linkami 400 kV.