Modernizace prunéřovské dvojky odstartovala demontážemi a demoličními pracemi

10. 12. 2012

Prunéřov – Tři měsíce po startu má za sebou rozbíhající se komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II. Zatím zde probíhají demontáže a demoliční práce, v jejichž důsledku zmizí převážná část původní technologie a některé stavební části výrobních bloků 23, 24 a 25. V reálu to znamená 40 000 tun šrotu a odstranění zhruba 10 000 tun betonu. Na všem, včetně již probíhajících sanací chladicích věží a realizaci pokládky nového potrubí pro surovou vodu vně elektrárny se nyní podílí zhruba tisíc pracovníků z různých dodavatelských firem.

„Vzhledem k tomu, že máme platné stavební povolení, které již nabylo právní moci, začala od 1. září komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II. V první fázi probíhají demolice a demontáže stávajícího výrobního zařízení elektrárny. V současné době je demontováno 22 000 tun železného materiálu z plánovaných 40 000 tun šrotu. Poté začne stavební část modernizace a následná montáž nových technologií. Poslední ze tří zmodernizovaných bloků by měl být uveden do provozu v první polovině roku 2015. Obnova přijde na více než 25 miliard korun,“ říká Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.

Demontáž elektroodlučovačůBourací práce začaly v polovině září po předchozím odstavení a vychladnutí veškeré technologie. Prvním milníkem stavby pak bude březen 2013, kdy by měly být již všechny demontáže a demolice ukončeny. Tři zmodernizované bloky budou vybaveny nejlepší dostupnou technologií, která odpovídá zadání projektu. Ve finále to budou nová strojovna, kotelna, odsiřovací jednotka a další nezbytná zařízení k jejich provozu. „Samozřejmě, že výrobní bloky 21 a 22 jedou nyní v běžném provozním režimu a od demoliční části strojovny jsou, stejně jako tomu bylo v Tušimicích, odděleny dělící stěnou,“ dodává Otakar Tuček s tím, že generálním dodavatelem stavby je ŠKODA PRAHA Invest.                          

Obnova uhelných zdrojů ČEZ na severu Čech konkrétně již skončená komplexní obnova Elektrárny Tušimice (4 x 200 MW)a právě se rozbíhající Elektrárny Prunéřov 2 (3x 250 MW), je součástí širšího programu obnovy uhelných elektráren ČEZ, včetně výstavby nových bloků v hodnotě více než 100 miliard korun. Svým rozsahem jde o největší investiční projekt v novodobé historii České republiky, který zajistí zachování konkurenceschopnosti české elektroenergetiky a přinese zlepšení nejen ekonomických, ale i ekologických parametrů bloků.  Do programu obnovy patří i výstavba nového nadkritického a vysoce ekologického bloku o výkonu 660 MW v Ledvicích a již probíhající výstavba paroplynové elektrárny v Počeradech (840 MW).

 Tam, kde dříve stávaly turbosoustrojí výrobních bloků 23,24 a 25 je dnes již prázdno.ČEZ je navíc první společností v zemích Evropské unie, která přistupuje ke komplexní obnově uhelných elektráren podle nových směrnic EU. V rámci EU jde o dosud ojedinělý projekt, kdy během relativně krátké doby dojde k úpravě a výměně technologií řady uhelných elektráren Skupiny ČEZ. Nikde v zemích Evropské unie nebyl dosud zaznamenán projekt přispívající ke snížení emisí škodlivých látek z výroby elektrické energie v takovém rozsahu. Rozsah realizace celého programu je přitom dán dostupnými zásobami hnědého uhlí. Zatímco při zásadní modernizaci a instalaci nových technologií lze počítat s dobou provozu elektrárny na dalších 25 let, při výstavbě nových nadkritických bloků s výhledem jejich provozu na dalších 40 až 50 let.

Ota Schnepp, mluvčí skupiny ČEZ pro severní Čechy


Fotografie