Po demontážích a demolicích nastal čas vlastní modernizace elektrárny

27. 6. 2013

Prunéřov – Ve svižném tempu pokračuje komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II. Jakmile koncem února skončila první fáze modernizace obnášející demontáže a demoliční práce, hned na ně v březnu navázala fáze druhá, tedy stavební část a montáž nové technologie. Na všem se nyní podílí zhruba tisíc tři sta pracovníků z různých dodavatelských firem.

V první fázi od září loňského do konce února letošního roku proběhly v Prunéřově demolice a demontáže stávajícího výrobního zařízení elektrárny. Ve finále to obnášelo 42 000 tun šrotu a 10 000 tun betonové suti. Nyní se už staví a montuje. Probíhají i sanace chladicích věží, včetně montáže kouřovodu zaústěného do jedné z nich. Do finále se pak blíží pokládka nového potrubí pro surovou vodu, které je vedeno v zemi od čerpací stanice na řece Ohři až po patu elektrárny.

komplexní obnova-Prunéřov II„Vzhledem k tomu, že jednu modernizaci jsme si už vyzkoušeli v Tušimicích, nyní víme, co lze od stavby v reálu očekávat. Proto je naplánována tak, aby vše probíhalo pokud možno bez problémů. Měli jsme i delší čas na přípravu, takže se projektovému týmu vedenému Oldřichem Šimánou a generálnímu dodavateli Škodě Praha Invest daří lépe koordinovat jednotlivé úkony, ať už stavebního nebo technického rázu. Dalším velkým přínosem je databázové projektování ve 3D. Pokud by hrozilo, že se dostanou některé části projektu do vzájemného konfliktu, můžeme vše vyřešit ještě před tím, než se začne s jejich realizací. Když jsme v minulosti měli projekty v různých typech projektovacích software, tak se muselo vše řešit, až když se ten konflikt během stavby objevil. Řešení se sice vždy našlo, ale časová prodleva pak byla znát,“ pochvaluje si Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov. Už jen vzhledem k tomu probíhají podle něj všechny práce jen s malými odchylkami od plánovaného harmonogramu.

Také na komplexní obnově prunéřovské dvojky se podepsalo nepříznivé počasí, zvláště pak vydatné srážky z počátku června. Déšť a tím pádem až příliš rozmočená půda stěžovaly zemní práce. Ochranu před poškozením deštěm si vyžádala i rozestavěná technologie, která do té doby nebyla ničím krytá. „Déšť způsoboval komplikace na každém kroku, z časového hlediska ale stavba ohrožena není. Pokud půjde vše tak, jak má, bude spuštěn první zmodernizovaný blok do zkušebního provozu v říjnu příštího roku a po něm postupně další dva. V první polovině roku 2015 by už měly být všechny tří ve zkušebním režimu s dispečerským řízením,“ dodal Otakar Tuček.

Kromě současné realizace nového vodního hospodářství, elektroodlučovačů, odsíření, kotelny a strojovny považuje za významnou aktivitu posledních dní sanaci chladicích věží a probíhající montáž kouřovodu do jedné z nich. „Chladicí věže dostanou nový vnější i vnitřní plášť, nové vnitřní vestavby a opravují se i jejich bazény. Vyústění kouřovodu připomínající velikou fajfku je už v jedné z nich a vyvedeno ven směrem k odsíření,“ uzavřel Otakar Tuček.

Obnova uhelných zdrojů ČEZ na severu Čech konkrétně již skončená komplexní obnova Elektrárny Tušimice (4 x 200 MW)a právě probíhající Elektrárny Prunéřov 2 (3x 250 MW), je součástí širšího programu obnovy uhelných elektráren ČEZ, včetně výstavby nových bloků v hodnotě více než 100 miliard korun. Svým rozsahem jde o největší investiční projekt v novodobé historii České republiky, který zajistí zachování konkurenceschopnosti české elektroenergetiky a přinese zlepšení nejen ekonomických, ale i ekologických parametrů bloků. Do programu obnovy patří i výstavba nového nadkritického a vysoce ekologického bloku o výkonu 660 MW v Ledvicích a výstavba paroplynové elektrárny v Počeradech (840 MW). Tři zmodernizované výrobní bloky prunéřovské dvojky budou přitom vybaveny nejlepší dostupnou technologií, která odpovídá zadání projektu. Ve finále to budou obnovená strojovna, kotelna, odsiřovací jednotka a další nezbytná zařízení k jejich provozu během další pětadvaceti let. Předběžné náklady na stavbu, jejímž generálním dodavatelem je Škoda Praha Invest, byly vyčísleny na více než 25 miliard korun.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy


Fotografie