Tiskový servis

Filtrování výpisu tiskových zpráv:
22
Březen 2010

Násilné vniknutí do Elektrárny Prunéřov I

Prunéřov (22. 3. 2010, 8.00) – V dnešních ranních hodinách došlo k násilnému vniknutí skupiny osob do Elektrárny Prunéřov II. Překonaly všechny mechanické zábrany a na jejich přítomnost upozornila až elektronická ostraha nainstalovaná u komína. V současné době se nacházejí zhruba ve výšce 80 – 100 metrů. Proč za svůj násilný nájezd vybrali neznámí Elektrárnu Prunéřov, zatím nevysvětlili.

19
Březen 2010

ČEZ: Hodnotící zpráva DNV nepřinesla nic nového, interpretace byla jednostranná

Překvapuje nás, že klíčovým poznatkem prezentovaným DNV na tiskové konferenci Ministerstva životního prostředí je, že plánovaná účinnost rekonstruované elektrárny je 40,19%. Tato informace je MŽP známá od června roku 2008, kdy jsme podali žádost o EIA, a také je patřičně odůvodněna. Vyšší účinnost není možno za přijatelných ekonomických podmínek dosáhnout kvůli kvalitě a objemu dostupného uhlí. Tyto informace jsou rovněž již dlouhou dobu k dispozici i médiím a veřejnosti. ČEZ se ohrazuje vůči prezentaci účelově vytržených informací ze zprávy, která má ve skutečnosti 119 stran. Zástupce DNV na včerejší tiskové konferenci zcela opomněl zmínit pozitiva předloženého záměru a omezující lokální podmínky, např. omezené množství paliva, neustále se zhoršující kvalitu paliva, význam a přínos teplárenství v lokalitě, souhlasná vyjádření se záměrem komplexní

18
Březen 2010

ČEZ se ke zprávě společnosti DNV k Prunéřovu vyjádří, až ji bude mít k dispozici

V momentu, kdy před zveřejněním zprávy nevládní organizace komentují její údajný obsah, je otázkou, nakolik může být zpráva věrohodná a neupravená.

16
Únor 2010

Skupina ČEZ monitoruje čistotu ovzduší v okolí svých uhelných elektráren, nejnovější stanice imisního měření je ve Výsluní

Severní Čechy – Společnost ČEZ se snaží dlouhodobě monitorovat a vyhodnocovat vliv provozu svých uhelných elektráren na znečišťování ovzduší. Z tohoto důvodu provozuje rozsáhlou síť stanic imisního měření. Celkem se jedná o 14 míst, z nichž se devět nachází v severních Čechách. Nejnovější imisní monitoring zajišťuje od začátku roku měřící stanice ve Výsluní.

1
Únor 2010

Komplexní obnova Prunéřova aneb fikce versus realita

Prunéřov – Nevládní organizace systematicky argumentují polopravdami či nepravdami o plánované komplexní obnově Elektrárny Prunéřov II. Není pravda, že připravená modernizace poškodí životní prostředí v severních Čechách. Není pravda, že ČEZ chce instalovat zastaralé technologie. Naopak je skutečností, že fiktivní varianta prosazovaná nevládními organizacemi je v realitě neuskutečnitelná nejen technicky a ekonomicky, ale i z ekologického pohledu.

20
Leden 2010

Komplexní obnova Prunéřova aneb prezentované mýty a skutečnost

Prunéřov – Neustále se opakující prohlášení ekologických aktivistů a jim podobným ohledně plánované komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II je plné mylných tvrzení. Například není pravdou, že ČEZ chce instalovat „starý šrot“ odpovídající technické úrovni minulého tisíciletí a hlavně vše, co se točí kolem plánovaného zvýšení účinnosti elektrárny po její obnově. ČEZ také postupuje podle platné legislativy ČR a právních předpisů Evropské unie. Jinak to totiž ani nelze.

18
Leden 2010

Obce vítají komplexní obnovu Prunéřova

Poslední dobou se médiích hodně mluví o komplexní obnově elektrárny v Prunéřově. Ekologičtí aktivisté projekt napadají a argumentují, že plánované technologie obnovy nejsou dostatečně účinné. Jiný názor mají mimo jiné zastupitelé obcí nacházejících se v bezprostřední blízkosti elektrárny.

15
Leden 2010

Monitorujeme stav ovzduší

Společnost ČEZ se snaží dlouhodobě monitorovat a vyhodnocovat vliv provozu svých uhelných elektráren na znečišťování ovzduší. Z toho důvodu proto provozuje vlastní síť imisního monitoringu, kde probíhá kontinuální měření oxidu siřičitého oxidu dusíku. Od 1. ledna 2010 byla tato síť rozšířena o měření prachových částic.

11
Září 2009

Skupina ČEZ myslí na ekologizaci severočeských elektráren i v případě vodního hospodářství

Prunéřov – Dalších více než 11 milionů korun investovala Skupina ČEZ do ekologizace Elektrárny Prunéřov II. Bezesporu zajímavým faktem je to, že k tomu bylo využito dlouhá léta nefunkční zařízení. Projekt „Využití průsakových vod“ navíc počítá s tím, že tato voda bude vrácena do technologie elektrárny.

25
Červen 2009

Tušimice fázování

Elektrárna Tušimice se může pyšnit prvenstvím – jde o první elektrárnu v programu obnovy zdrojů. V pondělí 22. června byl první blok připojen k síti.