Podpora obnovitelných zdrojů energie

V současnosti pro vás připravujeme aktualizaci zákaznického systému, abychom vám mohli poskytovat kvalitnější služby.

Chceme Vám vždy poskytovat služby co nejvyšší kvality, proto vylepšujeme technologie a systémy. Rádi bychom se Vám předem omluvili za potřebnou aktualizaci našeho zákaznického systému, která proběhne v termínu od 13. září do 7. října 2016. Tato změna s sebou nese jistá omezení, my však děláme všechno pro to, abyste je pocítili co nejméně.

Úprava systému se současně dotkne dostupnosti Vašeho zákaznického účtu v ČEZ ON-LINE:

  • 12. 9. od 22h – 20. 9. 2016 do 24h nebude aplikace přístupná,
  • následně bude aplikace přístupná v omezeném režimu až do konce aktualizace zákaznického systému.
  • V rámci omezeného režimu bude možné požadavky pouze zadávat. Zpracování těchto požadavků zahájíme neprodleně po spuštění ČEZ ON-LINE do běžného provozu.

Pro řešení urgentních záležitostí po dobu aktualizace, prosíme, využijte naši Zákaznickou linku 800 810 820, kde Vám budeme schopni sdělit informace k zákaznickému účtu, ale bez možnosti provádění jakýchkoliv změn.

Děkujeme za pochopení.

Váš ČEZ Prodej

Sdělení pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů s nárokem na podporu formou výkupních cen

Fakturace výkupu s využitím služby self-billing

Výsledky denního trhu s elektřinou operátora trhu – OTE, a.s.

Důležité odkazy

Fakturace výkupu s využitím služby self-billing

Co je to self-billing?

  • Jedná se moderní formu fakturace, která umožňuje odběrateli (v tomto případě povinně vykupujícímu - společnosti ČEZ Prodej, a.s.) vystavovat daňové doklady za své dodavatele (v tomto případě výrobce z OZE) a uhradit je běžným způsobem.
  • Tato forma fakturace je možná podle ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Standardně využívá například OTE, a.s.
  • V případě self-billing od společnosti ČEZ Prodej, a.s. jsou faktury vystavovány ve fakturačním systému SAP s využitím validovaných dat získaných z IS OTE, a. s.
  • Společnost ČEZ Prodej, a.s. takto ověřená data (zadaná výrobcem/ distributorem) zpracuje a jménem příslušného výrobce vystaví fakturu adresovanou společnosti ČEZ Prodej, a.s. Faktura obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu a zároveň odpovídá zákonu č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.
  • Služba je poskytována zdarma a u takto vystavené faktury je o 7 dní kratší splatnost  než v případě příjmu faktury vystavené výrobcem.
  • Celkově pak na straně dodavatele (výrobce) dochází ke snížení nákladů (na vystavení, tisk, odeslání faktury), snížení objemu plateb po splatnosti a také snížení chybovosti ve vystavovaných fakturách
  • Více se o self-billingu dozvíte v sekci Časté otázky


Výsledky denního trhu s elektřinou operátora trhu – OTE, a.s.

Informace o dosažených cenách na denním trhu organizovaném OTE, a.s., včetně informace o dosažení záporné ceny nebo nesesouhlasení trhu naleznete na stránkách www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh.

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie – Energetický regulační věstník, částka 6, ze dne 19. listopadu 2015

Důležité odkazy