Sdělení pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů s nárokem na podporu formou výkupních cen

12. 2. 2016

V souvislosti s novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, zákonem č. 131/2015 Sb., došlo ke změně v ustanovení § 4 odst. 1 vymezující předmět podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů v případě povinného výkupu. Ustanovení § 4 odst. 1 nově stanovuje, že:

Odebírá-li výrobce ke krytí technologické vlastní spotřeby elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy nebo z jiné výrobny elektřiny, je předmětem podpory elektřina v množství naměřeném v předávacím místě výrobny elektřiny a sníženém o množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu.

S ohledem na změnu ustanovení § 4 odst. 1 došlo ke změně i ve výkazech operátora trhu (OTE, a.s.), kde přibyla nová položka GCR_13A/B/C/D:

GCR_13A/B/C/D - položka stanovuje odběr elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy pro technologickou vlastní spotřebu, pokud jí výrobce odebírá z přenosové nebo distribuční soustavy nebo z jiné výrobny elektřiny

Množství uvedené v nově přidané položce GCR_13A/B/C/D tak nově snižuje celkové množství elektřiny, která je předmětem podpory:

Postup výpočtu do 31. 12. 2015

Množství elektřiny, které je předmětem podpory (=10 MWh) 
(př. 10 MWh) = 10 MWh 

Nový postup výpočtu od 1. 1. 2016:

Množství elektřiny, které je předmětem podpory (=10 MWh), snížené o vyplněnou hodnotu řádku GCR_13 (=1 MWh)  
(př. 10 MWh - 1 MWh (GCR_13)) = 9 MWh