Aktuality

21. 2. 2013

Oznámení ke stavu fakturace ledna 2013

19. 2. 2013

Pomůcka pro fakturaci silové elektřiny u výrobců se zeleným bonusem za leden 2013

19. 2. 2013

Návod na nastavení Portálu naměřených dat v ČEZ ON-LINE

15. 2. 2013

Oznámení o posunu termínu fakturace za leden 2013

11. 2. 2013

Self-billing – přístup k fakturám za výrobu v povinném výkupu v lednu 2013 prostřednictvím portálu ČEZ ON-LINE

8. 2. 2013

Fakturace výroby leden 2013 – dosažení záporné ceny na denním trhu OTE, a.s.

25. 1. 2013

Výzva povinně vykupujícího k vrácení podepsaných návrhů smluv na povinný výkup

25. 1. 2013

Informace k zasílání smluv na povinný výkup po jednotlivých zdrojích

21. 12. 2012

Stanovisko ERÚ k právu výběru formy podpory u tzv. vnořených výroben elektřiny nebo etapovité výstavby výrobny

12. 12. 2012

Vyjádření stanoviska společnosti ČEZ Prodej, a.s. k požadavku uplatnit právo dle ustanovení § 11 odst. 12 zákona o podporovaných zdrojích v termínu před nabytím účinnosti zákona 165/2012 Sb., tj. před 1. lednem 2013

5. 12. 2012

OTE zveřejnilo Návod pro výrobce elektřiny z podporovaných zdrojů energie

  1 2 3 Další