Informace o větrné energetice

větrná elektrárnaVyužití větru ve větrných mlýnech má na území našeho státu svou tradici. Historicky je postavení prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doloženo již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze. Období využívání větrných turbín pro pohon vodních čerpadel spadá u nás do prvního dvacetiletí 20. století. Začátek výroby novodobých větrných elektráren se datuje na konec 80. let minulého století. V současné době větrné elektrárny pracují v desítkách lokalit v ČR, jejichž nominální výkon se pohybuje od malých výkonů (300 kW) pro soukromé využití až po 3 MW. Koncem června 2016 bylo v ČR podle údajů Energetického regulačního úřadu instalováno celkově 280,5 MW.

Pro výstavbu větných elektráren jsou vhodné plochy v nadmořských výškách zpravidla nad 600 m, technologický rozvoj však již umožňuje vyrábět elektřinu z větru efektivně i v mimohorských oblastech. Až na výjimky se nicméně vhodné lokality nacházejí v horských pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků, popř. v oblasti Českomoravské vrchoviny. Místa, kde jsou příznivé větrné podmínky, leží převážně v oblastech, které patří mezi zákonem chráněné oblasti. Odhaduje se, že z tohoto důvodu odpadá 60–70 % vhodných ploch pro výstavbu větrných elektráren. V současné době, kdy výška stožárů dosahuje až 100–150 metrů, se otevírá možnost využít i zalesněných ploch. Podle odborných studií má největší potenciál větrné energie oblast severních Čech a severní Moravy, následuje jižní Morava a západní Čechy. Nejméně „větrné“ jsou jižní Čechy.

Výkon instalovaný ve větrných elektrárnách zemí EU (ke konci roku 2017)

Země Výkon v MW
Česká republika 308
Belgie 2 843
Bulharsko 691
Dánsko 5 476
Estonsko 310
Finsko 2 071
Francie 13 759
Chorvatsko 613
Irsko 3 127
Itálie 9 479
Kypr 158
Litva 493
Lotyšsko 66
Lucembursko 120
Maďarsko 329
Malta 0
Německo 56 132
Nizozemí 4 341
Polsko 5 848
Portugalsko 5 316
Rakousko 2 828
Rumunsko 3 029
Řecko 2 651
Slovensko 3
Slovinsko 3
Španělsko 23 170
Švédsko 6 691
Velká Británie 18 872

Zdroj: EWEA (více informací ZDE)