Informace o větrné energetice

větrná elektrárnaVyužití větru ve větrných mlýnech má na území našeho státu svou tradici. Historicky je postavení prvního větrného mlýna na území Čech, Moravy a Slezska doloženo již v roce 1277 v zahradě Strahovského kláštera v Praze. Období využívání větrných turbín pro pohon vodních čerpadel spadá u nás do prvního dvacetiletí 20. století. Začátek výroby novodobých větrných elektráren se datuje na konec 80. let minulého století. V současné době větrné elektrárny pracují v desítkách lokalit v ČR, jejichž nominální výkon se pohybuje od malých výkonů (300 kW) pro soukromé využití až po 3 MW. Koncem června 2016 bylo v ČR podle údajů Energetického regulačního úřadu instalováno celkově 280,5 MW.

Pro výstavbu větných elektráren jsou vhodné plochy v nadmořských výškách zpravidla nad 600 m, technologický rozvoj však již umožňuje vyrábět elektřinu z větru efektivně i v mimohorských oblastech. Až na výjimky se nicméně vhodné lokality nacházejí v horských pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků, popř. v oblasti Českomoravské vrchoviny. Místa, kde jsou příznivé větrné podmínky, leží převážně v oblastech, které patří mezi zákonem chráněné oblasti. Odhaduje se, že z tohoto důvodu odpadá 60–70 % vhodných ploch pro výstavbu větrných elektráren. V současné době, kdy výška stožárů dosahuje až 100–150 metrů, se otevírá možnost využít i zalesněných ploch. Podle odborných studií má největší potenciál větrné energie oblast severních Čech a severní Moravy, následuje jižní Morava a západní Čechy. Nejméně „větrné“ jsou jižní Čechy.

Výkon instalovaný ve větrných elektrárnách zemí EU (ke konci roku 2015)

Země Výkon v MW
Česká republika 281,5
Belgie 2 228,7
Bulharsko 691,2
Dánsko 5 063,8
Estonsko 303,4
Finsko 1 000,5
Francie 10 358,2
Chorvatsko 422,7
Irsko 2 486,3
Itálie 8 957,8
Kypr 157,5
Litva 424,4
Lotyšsko 61,7
Lucembursko 58,3
Maďarsko 328,9
Malta 0
Německo 44 946,1
Nizozemí 3 431
Polsko 5 100
Portugalsko 5 079
Rakousko 2 411,5
Rumunsko 2 975,9
Řecko 2 151,7
Slovensko 3,1
Slovinsko 3,4
Španělsko 23 025,3
Švédsko 6 024,8
Velká Británie 13 602,5

Zdroj: EWEA (více informací včetně grafických modelů ZDE)