Reşita (Rumunsko)

Hydroenergetický systém nazývaný zkráceně Reşita se nachází v regionu Caras Severin poblíž města Reşita (cca 30 km od srbských hranic). Sestává se ze 4 přehradních nádrží a 4 malých vodních elektráren. Společnost CEZ Romania SA se stala vlastníkem těchto výrobních zdrojů koncem roku 2010 prostřednictvím akvizice 100% podílu ve společnosti TMK Hydroenergy Power SRL.

Celkový instalovaný výkon soustavy dosahuje 22 MW.

Hydroenergetický systém

  • 4 přehradní nádrže (Trei Ape, Gozna, Valiug, Secu)
  • 4 malé vodní elektrárny (Crainicel I - instalovaný výkon 8 380 kW, Crainicel II - instalovaný výkon 3 750 kW, Grebla - instalovaný výkon 5 500 kW, Breazova - instalovaný výkon 370 kW).

 

Na sklonku roku 2013 Skupina ČEZ dokončila rozsáhlou modernizaci těchto vodních elektráren. Nová technická zařízení instalovaná ve čtyřech vodních elektrárnách (Grebla, Crăinicel I, Crăinicel II a Breazova) splňují vysoká kritéria výkonnosti a zahrnují turbíny, generátory, modulové transformátory GIS a automatická zařízení na čištění vody. Instalovaný výkon soustavy vodních elektráren se tak zvýšil z 18 na 22 MW. Čtyři vodní elektrárny nyní mohou díky investici 30 milionů eur vyrábět o 20 % účinněji – ze stejného množství vody tedy vyrobí o pětinu více elektřiny. Opraveny byly také přívodní kanály a pozemní přenosové vedení 35 kV, které slouží jako přípojka k rozvodné síti 110 kV.

I nadále samozřejmě budou elektrárny splňovat kvalifikační kritéria pro čerpání podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v souladu s platnou rumunskou legislativou.

Fotogalerie

Fotografie