Výstavba jádra se přizpůsobila novému vývoji

4. 5. 2015

Před rokem, 10. dubna 2014, rozhodlo představenstvo ČEZ o ukončení zadávacího řízení na dostavbu třetího a čtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín. Síly našich jaderných odborníků se v návaznosti na tuto změnu přeskupily. V pracích na projektech výstavby nových bloků v lokalitách ETE a EDU nadále pokračují, v případě Dukovan museli přípravy dokonce zintenzivnit.

Útvar Výstavba jaderných elektráren má od 1. května novou organizační strukturu. Hlavním úkolem nově uspořádaného týmu je, aby zajistil připravenost Skupiny ČEZ na různé varianty scénáře výstavby nových jaderných zdrojů.

"Příprava podmínek pro výstavbu nových jaderných bloků je běh na dlouhou trať. Zahrnuje mimo jiné činnosti od studií proveditelnosti, hodnocení  vlivu dopadu na životní prostředí (EIA), získání povolení k umístění od SÚJB a další povolení a licence. A ať už v budoucnu padne rozhodnutí o jakémkoliv scénáři projektu, musíme na něj být připraveni," říká ředitel útvaru Výstavba jaderných elektráren Petr Závodský.

Loňskému rozhodnutí ČEZ o ukončení zadávacího řízení předcházela komunikace s vládou ČR. Ta společnosti ČEZ sdělila, že s ohledem na stále probíhající diskusi o budoucnosti energetiky v rámci Evropské unie v tuto chvíli neplánuje poskytnutí garancí či stabilizačního mechanismu pro výstavbu nízkouhlíkových zdrojů.

Zároveň však vláda deklarovala zájem na dalším rozvoji jaderné energetiky v České republice.

Kapacity týmu výstavby jaderných zdrojů se této změně musely přizpůsobit. "Počet fyzicky obsazených míst v útvaru poklesl ze 154 k 1. dubnu 2014 na 76 k 1. květnu 2015. Většina odcházejících zaměstnanců našla okamžitě uplatnění, a to v rámci skupiny - například na projektu LTO EDU, v centrálním inženýringu, a nebo, díky své vysoké odbornosti, i mimo Skupinu ČEZ," popisuje Petr Závodský.

Tým výstavby jaderných elektráren v novém uskupení má především za úkol zajistit předpoklady pro přípravu projektů v souladu se schvalovanou Státní energetickou koncepcí a připravovaným Národním akčním plánem rozvoje jaderné energetiky v ČR. Ten definuje potřebu pokračování přípravy projektů NJZ ETE a NJZ EDU, zatím ale nespecifikuje lokalitu nebo způsob zajištění návratnosti obou projektů.

Úkolem týmu je tedy především chystat podmínky pro potenciální projekty výstavby nových jaderných zdrojů v Dukovanech a Temelíně. Organizační struktura je zároveň připravená na možné způsoby obchodního zajištění obou projektů, včetně vytvoření předpokladů pro případné vyčlenění projektů nových jaderných zdrojů EDU a ETE do dceřiných společností.

"Nyní je naším důležitým úkolem maximálně uchovat již nabyté hodnoty projektu NJZ ETE - tedy naplňovat podmínky z již vydaných povolení, smlouvu s ČEPS, udržovat vztahy s krajem a okolními obcemi, řešit náležitosti týkající se pozemků. A zároveň připravovat projekt  NJZ EDU, především se soustředit na aktivity na kritické cestě tedy připravit dokumentaci pro zahájení procesu hodnocení vlivu na životní prostředí," upřesňuje ředitel útvaru.

Dalšími klíčovými úkoly útvaru je poskytnutí podpory společnému podniku Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (pozn. JESS, a.s. - ČEZ drží 49 % akcií prostřednictvím dceřiné společnosti ČEZ Bohunice, a. s.), který připravuje nový jaderný zdroj v lokalitě Jaslovské Bohunice na Slovensku. "V neposlední řadě se zaměříme na aktivní podporu projektů Škody Praha v jaderné oblasti," doplňuje Petr Závodský.

Zuzana Opletalová