Technologie

Z hlediska technického řešení jsou uvažovány pouze zdroje s tlakovodními reaktory (PWR), které představují v současnosti nejlepší dostupnou technologii z hlediska environmentálních dopadů za normálního provozu i v mimořádných provozních situacích, s celou řadou bezpečnostních výhod.

Další důvody pro volbu PWR jsou především:

  • světová rozšířenost tlakovodních reaktorů – tvoří téměř 60 % provozovaných jaderných elektráren ve světě,
  • projekty vyzkoušené 50 lety provozu a zdokonalené v návaznosti na současné bezpečnostní standardy,
  • probíhající výstavba těchto projektů v Evropě i jinde ve světě,
  • provozní zkušenosti firmy ČEZ s tímto typem elektráren – jaderné elektrárny Dukovany a Temelín jsou II. generací PWR,
  • výkon odpovídající optimálnímu využití současných lokalit a potřebám České republiky do budoucích let včetně rozšířených možností regulace výkonu.

Výběr dodavatele bude probíhat na základě kombinace velkého množství faktorů – legislativních, environmentálních, bezpečnostních, technických, ekonomických a finančních. Všichni dodavatelé však budou muset společně se zákonnými požadavky prokázat splnění i tzv. obalových parametrů vlivu na životní prostředí, které se posuzují v procesu EIA.

Přehled potenciálních dodavatelů:

Přehled potenciálních dodavatelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace jsou dostupné např. zde (některé v angličtině):

Výstavba nových jaderných zdrojů řeší všeobecně akceptovanou poptávku po tomto typu zdroje, vyjádřenou v příslušných strategických dokumentech ČR. Ostatní energetické zdroje jsou řešeny v odpovídajících souvislostech ve schválených strategických dokumentech a jinými investory.