Inženýrská soutěž EBEC Brno 2012

Výzva, šance, příležitost. To je stručná charakteristika 4. ročníku inženýrské soutěže, která se uskuteční na vybraných fakultách VUT od 5. do 8. března 2012. Vítá vás EBEC Brno 2012! EBEC (European BEST Engineering Competition) je pro studenty cesta, jak v sobě probudit soutěživého ducha, postavit se danému úkolu čelem a řešit jej. Pro úspěšné řešení je třeba použít znalosti nabyté na akademické půdě, ale také tvůrčí kreativitu a analytické myšlení. Další neméně potřebnou vlastností každého soutěžícího je schopnost týmové spolupráce, jelikož mezi sebou budou účastníci soutěžit ve čtyřčlenných týmech.


BEST Brno 2012Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – Team design a Case study.

Team design

Kategorie Team design se soustředí na konstrukci funkčních zařízení v daném časovém limitu. Jako příklad může posloužit zadání z minulého roku, kdy ve finále bylo úkolem sestrojit katapult tak, aby trefil co nejvíce plechovek na určitou vzdálenost. Tato soutěžní kategorie vyžaduje především konstruktivní a technické myšlení.

Case study

Zatímco Team design se svým výstupem soustředí na reálná zařízení, kategorie Case study je zaměřena na teoretická řešení. Studentské týmy mají na vypracování zpravidla 6 hodin. Cílem je technické řešení a ekonomická stránka projektu k určitému výrobku či technologii vzhledem k jeho praktickému využití. Výsledné body jsou týmu přičteny za originalitu, technickou proveditelnost, ekonomickou strukturu nápadu a závěrečnou prezentaci. Tato kategorie nevyžaduje speciální odbornost, mohou se na ní podílet studenti z různých fakult, rozmanitější skladba týmu může vést k originálnějšímu řešení zadaného úkolu.

Pokračování v Grazu

EBEC nekončí 8. března, soutěž pokračuje na mezinárodní úrovni. Vítězové finálového kola kategorie Case study stejně jako Team designu se utkají se svými kolegy v rakouském Grazu, kde změří své síly ve středoevropském kole se zástupci Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Rumunska. Výherci tohoto kola postupují do celoevropského závěrečného klání v chorvatském Záhřebu, kde jako jedni z 26 týmů budou soutěžit o titul nejlepšího z nejlepších.

Partnery soutěže jsou společnosti ABB, Skupina ČEZ, Visteon-Autopal, AVG, Barum Continental a mnoho dalších. Soutěž pořádá BEST Brno, lokální pobočka mezinárodní studentské organizace Board of European Students of Technology (BEST). Veškeré informace včetně registračního formuláře najdete na webu www.ebec.cz . Registrace soutěžících potrvá do 29. února.

Stáhněte si PREZENTACI EBEC Brno 2012!

Ing. Marie Dufkova

PR Specialist

communication

Czech Power Company CEZ

Duhova 2, 140 53  Praha 4

+420211042681

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

www.tretipol.cz