4000. beseda o energetice se uskutečnila v Plzni

V gymnáziu na Mikulášském náměstí v Plzni se v pátek 17. února uskutečnila jubilejní 4000. beseda Energie – budoucnost. Besed, při kterých se studenty mluví odborní lektoři o všech aspektech energetiky, se dosud zúčastnilo v celé ČR více než 150 tisíc mladých lidí.


4000. besedaStudenti a žáci při nich získávají otevřené informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých zdrojů energie, o ekologických, ekonomických i sociálních souvislostech výroby a spotřeby energie a také o rizicích, které energetika představuje ve srovnání s jinými druhy lidské činnosti pro přírodu i pro samotného člověka. Na posluchačích pak je, aby si v duchu kantovského hesla „Nebát se používat vlastní rozum“, udělali názor.

            Důkazem, že čeští studenti svůj rozum používají, jsou výsledky průzkumů jejich názorů a postojů, kterých se v rámci besed každý rok zúčastní několik tisíc respondentů. Podle jednoho z nich, který proběhl ve 12 středních školách za účasti 886 respondentů, si sice většina studentů (57 %) přeje útlum českých uhelných elektráren, při jejich náhradě však nepočítají jen se slunečními a větrnými zdroji, ale i s jadernými elektrárnami – pro dostavbu Temelína se vyslovilo 80 % dotázaných. Naopak snížení výkonu českých jaderných elektráren si přeje pouze 9 %  středoškoláků.

            V jiném průzkumu, který nebyl zaměřen jen na energetiku, se zase ukázalo, že navzdory rozšířenému názoru o nezájmu mládeže o studium technických oborů 40 % českých středoškoláků vážně uvažuje o tom, že po maturitě budou pokračovat ve studiu právě na vysoké škole technického nebo přírodovědného zaměření. Při výběru ze 13 oborů počínaje matematikou, přes strojírenství, dopravu až k archeologii a architektuře, projevili chlapci největší zájem o počítačovou techniku, strojírenství a informační technologie. Preference dívek jsou jiné – největší zájem mají o vědy o přírodě, na druhém místě se dívky překvapivě nejvíc zajímají o studium matematiky a pozoruhodné je i třetí pořadí – studium chemie.

Besedy o energetice jsou od roku 2000 součástí vzdělávacího programu energetické společnosti ČEZ, který slaví letos 20 let od svého vzniku.


Fotografie