PIME 2012: Ocenění pro ČEZ

Na mezinárodní konferenci o jaderné komunikaci PIME 2012 ve Waršavě dne 14. února v rámci udílení cen PIME Award obdržel ČEZ Zvláštní uznání za obsáhlý a dlouhodobý vzdělávací program "Svět energie".


cena PIME 2012Uznání převzala z rukou Jeana-Pol Ponceleta, generálního ředitele Foratom, a Marco Streita, prezidenta Evropské nukleární společnosti, Marie Dufková.

Vzdělávací program Svět energie založila energetická společnost ČEZ před 20 lety v roce 1992 s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických oborů a posílit vědomosti o komplexní problematice energetiky. Učitelům nabízí účinnou pomoc při zapojování fyzikálních témat do školních vzdělávacích programů. Veškeré vzdělávací aktivity jsou poskytovány bezplatně nebo za symbolické ceny. ČEZ je jedinou českou průmyslovou společností, která poskytuje tak dlouhodobý program na podporu vzdělávání.  V roce 2006 získaly semináře vzdělávacího programu společnosti ČEZ akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. V roce 2011 získal ČEZ, a. s., ocenění TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA za "strategický přístup ke vzdělávání v ČR".

reference-web euronuclear


Fotografie