Besedy o energetice jsou stále více populární

Hradec Králové, 26. května 2015 – Osmáci ze ZŠ Sever v Hradci Králové se stali dalšími aktivními účastníky energetické besedy. Během uplynulých 15 let proběhlo v rámci celé České republiky přes 5 180 besed s názvem „Energie – budoucnost lidstva“, jejichž garantem je Skupina ČEZ. Zúčastnilo se více než 190 tisíc žáků z osmých a devátých tříd základních škol či studentů středních odborných škol.


Na východ Čech dnes přijel odborný lektor Martin Kropík z ČVUT v Praze. „Energetických besed se jako lektor účastním pravidelně. Důležité je mladé posluchače zaujmout. Přednášky jsou proto nejen odborné, ale snažíme se svět energie přiblížit populární formou, aby se s námi posluchači po dvě vyučovací hodiny nenudili. Za správné odpovědi dáváme i malé odměny. Besedy oživujeme i praktickými pokusy, a  myslím, že nám se daří udržet pozornost žáků,“ říká Martin Kropík.

Při besedách lektoři dávají i poměrně složité otázky. Například:  Mají všichni lidé stejné právo na energii? Může nedostatek energetických zdrojů ohrozit mír na světě? Může výroba a spotřeba energie zničit životní prostředí na Zemi? Je zvyšování životní úrovně možné bez růstu spotřeby energie? Jaké zdroje energie má lidstvo k dispozici? Jaká je cena za jejich využívání nebo naopak odmítnutí? Kolik energie vlastně potřebujeme a kolik jí máme k dispozici? Velice aktuálními a diskutovatelnými tématy jsou obnovitelné zdroje a jaderná energetika.

Dalším smyslem besed je snaha, probudit alespoň u části mladých posluchačů trvalý zájem o další studium přírodovědných předmětů, případně rovnou těch se specializací na energetiku, ať již na středních nebo vysokých školách. „Budoucnost energetiky je totiž závislá na vzdělaných lidech. V Česku máme naštěstí velkou tradici technického školství. Energetické technické obory se přitom dají na vysoké úrovni studovat nejen v Praze, ale třeba i v Brně, Ostravě a Plzni.  Technicky vzdělaní lidé pak najdou uplatnění nejen v jaderných elektrárnách, ale i při budování a provozování jiných energetických zdrojů, v distribuční soustavě, v řízení nejrůznějších energetických firem a podobně,“ konstatoval Václav Havlíček, další z lektorů.

Vyvrcholením besed je vědomostní soutěž „Co víš o energetice“. Té se dosud formou vědomostních testů zúčastnilo celkem 1 873 tříčlenných třídních družstev, což je v přepočtu 5 619 soutěžících. Čtyři nejlepší družstva z celé ČR vždy postupují do finále, která jsou dvě ročně. Kromě vědomostních znalostí musí soutěžící vždy prokázat i fyzickou kondičku, šikovnost a pevné nervy při plnění různých úkolů. Ti nejlepší dočasně získají liščí ohon a ebonitovou tyč, tedy dvě symbolické pomůcky sloužící k mechanické výrobě elektřiny. Letošní první finále proběhne 23. června v Ostravě.

Šárka Beránková, tisková mluvčí Skupiny ČEZ pro region východní Čechy


Fotografie