Přednáška Energie - budoucnost lidstva na ZŠ Horáčkova v Praze 4 byla již 6000. v pořadí

Elektřina nevzniká v zásuvce a nárok na ni není základním lidským právem zakotveným v ústavě. V našem tzv. vyspělém euroatlantickém světě, který tvoří sotva 20% globální populace a zároveň spotřebovává 80% energie, kterou má lidstvo k dispozici, si to možná leckdo myslí, ale není to tak.


6000. beseda - Svět energieEnergie se musí vyrobit, musí se k nám dopravit a to všechno stojí nemalé peníze a práci mnoha lidí. Zejména v situaci, kdy na Zemi denně přibývá více než 200 tisíc lidí a všichni z nich si dříve nebo později budou chtít užívat energetické hojnosti, na kterou jsme zvyklí.

Jaké jsou ekologické, ekonomické, sociální i politické souvislosti těchto základních faktů,
o tom 26. května diskutovali žáci a žákyně ZŠ Horáčkova na Praze 4 s mluvčím jaderné elektrárny Temelín Markem Svitákem. Byla to už 6000. beseda tohoto osvětového projektu, který je více než sedmnáct let součástí vzdělávacího programu společnosti ČEZ a dosud se jej zúčastnilo téměř 220 tisíc mladých lidí ve věku 14 – 19 let z celé ČR.

Smyslem projektu, který byl v roce 2013 ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou jako příklad dobré praxe v oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím, je podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže předávat mladým lidem objektivní informace o energetice a inspirovat je k tomu, aby o nich přemýšleli a vytvářeli si vlastní názor. Osvětové besedy ale mají velký vliv i na zvyšování zájmu mládeže o studium technických a přírodních věd.