Za nejlepší diplomovou práci získali vysokoškoláci 110 000 Kč, odměnu použijí na další vzdělávání

Praha, 29. března 2011 – Dnes odpoledne si v Praze převzalo pět absolventů českých vysokých škol ocenění za nejlepší diplomovou a doktorskou práci. Studenti řešili aktuální technické problémy z energetiky, např. zvýšení výkonu městské elektrárny nebo energie v rodinném domě. Do soutěže se přihlásili mladí technici z ČVUT Praha, VUT Brno, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Pardubice. Vítězové si mezi sebe rozdělili finanční odměnu 110 000 Kč, peníze použijí ke svému dalšímu vzdělávání.


V úterý 29. března byly vyhlášeny výsledky již 13. ročníku soutěže o nejlepší diplomovou práci studentů s názvem „Cena ČEZ“. „Hledáme nová a neotřelá technická řešení v oblasti energetických zdrojů, přenosu a využití elektrické energie a samozřejmě také ty nejtalentovanější absolventy,“ vysvětluje cíl soutěže Marie Dufková ze společnosti ČEZ, koordinátorka vzdělávacího programu Svět energie, do něhož soutěž patří.

„Zpráva o výhře mě zaskočila, nečekal jsem to,“ radoval se z prvního místa Michal Hons z Kladna, který vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT Praha. „Ve své práci jsem se zabýval reálnými plány na navýšení výkonu kladenské elektrárny.“ Za prvenství získal Hons jako odměnu 30 000 Kč. „Chtěl bych si zaplatit kvalitní kurz angličtiny nebo kurz revizního technika a nové učebnice,“ doplňuje Hons. Na druhém místě se umístil Martin Svoboda z Železného Brodu, který absolvoval stejnou školu, s řešením energetického zásobování reálného projektu rodinného domu. „Přestože se můj návrh nakonec nerealizoval, pomohl investorovi získat přehled o možnostech energetického zásobování domu a rozhodnout se pro výběr varianty, která nejvíce odpovídá jeho požadavkům. Cena pro mě znamená velké ohodnocení mé práce a času, které jsem při jejím řešení strávil. Získaných 20 000 Kč využiji na další studium angličtiny, protože ji ve velké míře využívám ke své práci,“ říká Svoboda.

Vzdělávací program založila energetická společnost ČEZ před 19 lety v roce 1992 s cílem zlepšit informovanost o energetice, zvýšit zájem mládeže o studium technických oborů a o zaměstnání v tomto sektoru. Součástí rozsáhlého programu je i  systém vyhledávání a podpory talentů – podpora soutěže středoškolských vědeckých a technických projektů, soutěž vysokoškolských vědecko-technických projektů a soutěž diplomových a doktorských prací Cena ČEZ, která existuje již 13 let. V roce 2006 získaly semináře vzdělávacího programu společnosti ČEZ akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. ČEZ je jedinou českou průmyslovou společností, která tak dlouhodobý program na podporu vzdělávání poskytuje.

 

Výsledky:

 

Diplomové práce:

1. místo - Michal Hons (Kladno), „Připojení nového zdroje do soustavy“

2.  místo - Martin Svoboda (Železný Brod), „Optimální zásobování rodinného domu energií“

3. místo - Zdeněk Hájek (Brno), „Náhrada fosilních paliv ve velkých energetických zdrojích“

Zvláštní cena - Jan Mezera (Droužkovice), „Posouzení instalace frekvenčního měniče pro řízení primárního ventilátoru vzduchu Elektrárny Poříčí 2“

Doktorské práce:

1. Jan Švec, ČVUT, „Řízení výkonových toků v elektrizačních soustavách s využitím systémů FACTS“

Přehled dalších účastníků:

 

- Zlámal Ondřej (Praha), Analýza a porovnání palivových nákladů pro jednotlivé reaktorové systémy IV. generace.

- Petr Koláček (Olomouc), „Ekonomická efektivnost připojení farmy větrných elektráren do distribuční soustavy EON Distribuce, a. s.“

- Martin Svoboda, (Železný Brod),  „Optimální zásobování rodinného domu energií“

- Jana Kalčíková (Praha), „Porovnání nákladů plynárenských soustav ve vazbě na vyrovnání odchylek“

- Petr Hamouz (Kublov), „Měření teploty podél silového kabelu pomoci optického kabelu“

- Lukáš Jůza (Nová Ves u Chýnova) „Porovnání vývoje cen energetických komodit“

- Július Bemš (Reálné opce ve výpočtech ekonomické efektivnosti“

- Michal Nečaský (Praha), „Návrh filtračně-kompenzační stanice“

- Miloš Dobeš, „Proudová zatížitelnost venkovních vedení“

- David Kazimour, (Praha), „Inteligentní řizení domu“

- David Koudela (Praha), „Futures kontrakty na trhu s elektrickou energií„

- Vratislav Gavlasz (Písek) „Návrh začlenění nové transformovny České Budějovice“

- Radim Sroka (Ostrava), „Analýza rozvoje fotovoltaiky“

- Tomáš Lukáš (Sobotka), „Návrh elektrického rekuperačního pohonu vysokozdvižného vozíku“