Exkurze

obrZveme vás do informačních center i přímo do energetických provozů. Do informačních center i do provozů elektráren nabízíme exkurze pro nejširší veřejnost.

Vysoký podíl návštěvníků představují školní výpravy. Aby byla jejich návštěva co nejzajímavější a nejpřínosnější, nabízíme učitelům podklady k přípravě předem.

Kromě standardní prohlídky je možné návštěvu v informačním centru (IC) doplnit o použití pracovních listů pro žáky, popř. domluvit, že přímo na místě uskuteční část vlastního výukového projektu.

Orientační rozvrh standardní exkurze

1) úvodní výklad průvodce (energetická soustava ČR, energetický mix, stručná historie elektrárny, základní technické parametry), promítnutí filmuInformační centrum Obnovitelné zdroje

2) návštěva expozice IC s výkladem (makety, obrazový doprovod)

3) návštěva provozu elektrárny s výkladem (pokud je předem domluvená)

Obvyklá doba trvání standardní exkurze je 1 - 3,5 hodiny, podle lokality.

Nabízíme doplňkové aktivity

4) interaktivní prohlídka IC s pracovními listy (na vodních a jaderných elektrárnách). Žáci na začátku programu obdrží pracovní listy s úkoly a náměty, které budou během prohlídky IC zpracovávat. Je možná pomoc průvodce nebo pedagoga. Vyplněný pracovní list si žáci odvezou s sebou jako výstup z exkurze a je možno s ním dále pracovat ve škole.

Pracovní listy si lze stáhnout přímo na těchto stránkách:
Pracovní list pro jaderné elektrárny pro SŠ
Pracovní list pro jaderné elektrárny pro ZŠ
Pracovní list pro vodní elektrárny pro SŠ
Pracovní list pro vodní elektrárny pro ZŠ
Pracovní list Malé vodní elektrárny Hučák pro ZŠ
Pracovní list pro uhelné elektrárny pro ZŠ

5) vlastní projektová výuka v IC připravená pedagogem a domluvená s průvodci IC. Po předchozí dohodě lze prostor našeho IC, popř. i vybrané bezpečné části výrobních provozů využít k projektové výuce dle vlastního zadání pedagoga. Tato varianta vyžaduje značnou spolupráci učitele, na druhé straně nabízí unikátní prostor pro realizaci části školního vzdělávacího programu. Tuto možnost je potřeba projednat s personálem IC předem.

Doporučujeme spojit se s jednotlivými pracovišti v dostatečném časovém předstihu a poradit se o počtu účastníků a o organizaci exkurze. Exkurze objednávejte přímo na adresách jednotlivých pracovišť - viz Adresář informačních center.