GamaBeta

Gamabeta se představuje

Poznávej bez obav ionizující záření.

Technické informace o Gamabetě 2007

Přečtěte si technické informace o jednotlivých komponentách: školním zdroji záření ŠZZ GAMA, zářiči, čítači a detektoru.

Nový demonstrační zdroj záření

V roce 20. výročí vzdělávacího programu (2012) jsme vám nabídli možnost vylepšení soupravy a zatraktivnění pokusů: 10x silnější zdroj ionizujícího záření DZZ GAMA 241 Am, 300 kBq.

Vzdálená laboratoř pro studium radioaktivity

Gamabeta je souprava pomůcek pro experimentování s radioaktivitou. Možná ji máte ve škole a pracujete s ní. Možná ale ne, a chtěli byste studentům umožnit poznat existenci přírodního radiačního pozadí všude kolem nás a statistické zákonitosti rozpadu radioaktivních izotopů. Máme řešení: vzdálenou laboratoř.

Přečtěte si o Gamabetě

Listujte s námi stránkami novin a časopisů píšících o Gamabetě.

Pro ty, kterým už by Gamabeta nestačila

Částicová kamera MX-10