Gamabeta se představuje

Poznávej bez obav ionizující záření.

Ohlédnutí do minulosti

S pojmem radioaktivita se od jejího objevu v 19. stol. setkáváme téměř denně. Koluje o ní mnoho mýtů způsobených nedostatkem informací. Jak ale seznámit veřejnost s ionizujícím zářením, když není vidět? Nejlépe pomocí praktických pokusů, které pomohou názorně ozřejmit jeho vlastnosti.

Energetická společnost ČEZ v 90. letech v rámci svého vzdělávacího programu poskytovala školám experimentální soupravu Gamabeta coby jedinečnou didaktickou pomůcku. Za dobu realizace původního projektu bylo k dispozici okolo tisíce kusů těchto souprav, z nichž velké množství používají pedagogové dodnes.

Gamabeta se představuje

GamabetaJedná se o didaktickou pomůcku sloužící k demonstraci vlastností, jevů a zákonitostí z oblasti jaderné fyziky, ionizujícího záření a způsobů ochrany před ním. Souprava Gamabeta umožňuje seznámit studenty s těmito jevy přijatelnou a zajímavou formou – prostřednictvím experimentů, kterých se mohou pod vedením pedagoga sami účastnit.

Velkou výhodou soupravy je využitelnost v praxi v rámci širší ekologické výchovy žáků i pro další předměty. Souprava, zejména její indikátor záření, je vhodná také pro mimoškolní účely k orientační kontrole lokálních odchylek úrovně radioaktivity. Lze ji tak využít např. ke sledování přírodní radioaktivity hornin v přírodě apod.

Gamabeta - Olomouc

Projekt v novém kabátu

Pro velký zájem pedagogů se ČEZ v  roce 2007 rozhodl obnovit projekt Gamabeta a usnadnit získání této vzdělávací pomůcky dalším školám. Zajistil a financoval kompletní vývoj zmodernizované soupravy a přípravu veškeré dokumentace k výrobě a potřebné certifikáty SÚJB k jejímu bezpečnému používání.

Soupravu si školy mohou objednat přímo od výrobce. Kontakt: RNDr. Peter Žilavý, PhD.,  tel.: 221 912 432, 283072432, mobil: 602 822 831, e-mail: Peter.Zilavy {zavináč} mff.cuni {tečka} cz, zilavy {zavináč} kdf.mff.cuni {tečka} cz. Ochotně sdělí aktuální cenu, poradí a odpoví na dotazy.

Moderní souprava Gamabeta 2007 obsahuje

 • školní zdroj záření ŠZZ GAMA
 • detektor
 • dvouvstupový čítač impulsů s možností připojení k počítači přes USB rozhraní
 • další příslušenství (stativ, soubor absorpčních destiček…)

Součásti soupravy jsou slučitelné s původní soupravou Gamabeta. Souprava je uspořádána v praktickém příručním kufříku.

Jak Gamabetu získat?

V případě zájmu o získání soupravy Gamabeta 2007 se obraťte přímo na výrobce RNDr. Petera Žilavého, PhD., e-mail: zilavy {zavináč} kdf.mff.cuni {tečka} cz. Chcete-li si vyrobit některé komponenty sami, poradí vám a poskytne podklady pro jejich zhotovení z dostupných součástí.

Třebíč - GamabetaJednotlivé díly Gamabety 2007 jsou kompatibilní s původní soupravou. Je tedy např. možné ji doplnit o nový čítač s možností připojení k počítači a promítání přes dataprojektor. V případě potřeby opravy dílů původní i nové soupravy je zajištěn jejich servis.

Pro učitele, kteří mají Gamabetu novou, nebo se ji teprve chystají pořídit, nabízíme film s instruktážním předvedením základních pokusů. Film je součástí DVD Videotéka ČEZ, které obsahuje dalších 15 dokumentárních a didaktických filmů pro výuku fyziky. DVD si můžete objednat ZDE

Bezpečnost především

Vzhledem k začlenění soupravy Gamabeta do výuky na ZŠ a SŠ byla základním požadavkem při návrhu pomůcky její maximální bezpečnost. Použitý zdroj záření s mimořádně nízkou aktivitou je schválen Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pro „použití v rámci výuky fyziky pro demonstrační experimenty, žákovské experimenty a laboratorní práce studentů“. Zdroj záření se dodává spolu se samostatným návodem k použití obsahujícím veškeré předepsané dokumenty.

S měřící soupravou Gamabeta 2007 je možné prakticky demonstrovat řadu vlastností ionizujícího záření a seznámit tak studenty s možnými zdroji záření kolem nás i s tím, jak se lze před zářením účinně chránit.

Z oblasti zjišťování přítomnosti ionizujícího záření je možné předvést

 • zvukovou a světelnou signalizaci přítomnosti zdroje záření
 • nalezení skrytého zdroje záření
 • demonstraci přírodní radioaktivity hornin nebo stavebních materiálů v rámci vycházky

Z oblasti ochrany před ionizujícím zářením jsou k dispozici ukázky

 • efekt změny vzdálenosti mezi zdrojem záření a detektorem
 • efekt stínění detektoru před zářením
 • efekt doby expozice detektoru zářením

Pro druhý stupeň ZŠ, SŠ a vyšší odborné školy doporučujeme vyzkoušet některé z následujících experimentálních praktik

 • ověření správné funkce detektoru záření
 • stanovení úrovně přírodního pozadí záření v prostředí
 • důkaz statistické povahy děje radioaktivní přeměny
 • stanovení účinku vzdalování detektoru od zdroje záření
 • stanovení absorpce záření gama v závislosti na tloušťce vrstvy stínícího materiálu
 • zkoumání vlivu stínícího materiálu na absorpci záření gama
 • stanovení statistických vlastností zdroje záření (Poissonovo rozdělení)
 • stanovení tvaru pole záření školního zdroje záření
 • dlouhodobé monitorování přírodního pozadí

Vzdálená laboratoř pro studium radioaktivity

Pokud Gamabetu ještě ve škole nemáte, ale chtěli byste studentům umožnit poznat existenci přírodního radiačního pozadí všude kolem nás a statistické zákonitosti rozpadu radioaktivních izotopů, máme řešení: vzdálenou laboratoř. Více o vzdálené laboratoři čtěte ZDE


Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Leták - souprava Gamabetapdf2 591 kB