Technické informace o Gamabetě 2007

Přečtěte si technické informace o jednotlivých komponentách: školním zdroji záření ŠZZ GAMA, zářiči, čítači a detektoru.

Školní zdroj záření ŠZZ GAMA

  • tělo – dural, clona – mosaz, 2 otvory pro výstup záření (rozptýlený a kolimovaný svazek částic), 4 polohy clony, mechanický adaptér pro zasunutí do standardního laboratorního stojanu

Zářič

  • 241Am, 30 kBq, 60 keV, gama,  průměr 8 mm,  ochranná fólie zabraňuje výstupu záření alfa

Čítač

Režimy počítání impulzů

  • 10 s, 50 s, 100 s, s akustickou indikací konce doby
  • nekonečno– start/stop tlačítko, tlačítko nulování
  • fmax v řádu 10 kHz
  • 2 vstupy (možnost souč.  měření ze dvou detektorů)

Komunikace s PC přes USB rozhraní

  • režim 1: Zobrazení displeje (pro celou třídu přes počítač na dataprojektor)
  • režim 2: Režim jednotlivých událostí (časy jednotlivých impulsů se ukládají pro další zpracování např. v Excelu)
  • ovládání čítače z PC, napájení z akumulátorů nebo elektrické sítě pomocí síťového adaptéru, vypínatelné podsvícení displeje

Detektor

  • GM trubice SBM 20, citlivost na záření gama: 54 keV – 1,25 MeV, optická a akustická indikace