Vzdálená laboratoř pro studium radioaktivity

Gamabeta je souprava pomůcek pro experimentování s radioaktivitou. Možná ji máte ve škole a pracujete s ní. Možná ale ne, a chtěli byste studentům umožnit poznat existenci přírodního radiačního pozadí všude kolem nás a statistické zákonitosti rozpadu radioaktivních izotopů. Máme řešení: vzdálenou laboratoř.

Projekt „Vzdálená školní laboratoř pro studium radioaktivity“ umožňuje prostřednictvím Internetu provádět reálnými experimenty z jaderné fyziky, umístěné na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha, prostým zadáním WWW adresy (http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz). Experimentovat s radioaktivitou může kdokoliv, odkudkoliv a kdykoliv z libovolného počítače na Internetu přes standardní prohlížeč, jako např. Internet Explorer či Mozilla Firefox aj. Počítač musí mít nainstalovanou Javu (JRE, Java RunTime Environment, volně stažitelná z www.sun.com), neboť řízení vzdálených experimentů se děje prostřednictvím Java appletů.

Pokusy:

1)     Monitorování přírodního radiačního pozadí

2)     Závislost radioaktivity na vzdálenosti od zářiče

3)     Závislost radioaktivity na druhu a tloušťce vrstvy stínicího materiálu

obr. - vzdálená laboratoř

Geigerův-Müllerův čítač GM2 průběžně monitoruje přírodní radioaktivní pozadí a je proto dostatečně schovaný před zdrojem ionizujícího záření. Pohyblivý Geigerův-Müllerův čítač GM1 se pohybuje podél os x a y a v požadovaných časových intervalech měří úroveň záření od zdroje podle pokynů, které mu zadáte.

Všechny tři experimenty jsou podrobně popsány a vysvětleny. Na web stránce najdete také podrobný úvod o radioaktivitě, teorii, motivaci k úkolům a popisy uspořádání měření. Experimenty lze sledovat on-line kamerou v reálném čase, program zaznamenává výsledky, vykresluje grafy a nabízí excelovské tabulky pro statistické vyhodnocení. Naměřené výsledky si můžete stáhnout do svého počítače a dál s nimi pracovat.

Vzdálená školní laboratoř pro studium radioaktivity by neměla nahradit lokální experimenty se soupravou GAMABETA 2007. Studenti by měli mít možnost nejdříve si vyzkoušet základní dovednosti s nějakými detektory radioaktivního záření na živo. Následně pak si ve Vzdálené laboratoři odzkoušet náročnější měření a zpracování. Počítač zde za nás vykoná desítky, stovky i tisíce měření, která mají statistický charakter a kde větší soubor naměřených dat poskytuje lepší výsledky.

Vzdálenou laboratoř ke studiu radioaktivity najdete na http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz/ .

Její vznik podpořila Nadace ČEZ.