Nový demonstrační zdroj záření

V roce 20. výročí vzdělávacího programu (2012) jsme vám nabídli možnost vylepšení soupravy a zatraktivnění pokusů: 10x silnější zdroj ionizujícího záření DZZ GAMA 241 Am, 300 kBq.

Demonstrační zdroj záření DZZ GAMA je určen pro demonstrační experimenty prováděné učitelem ve vyšších ročnících základních škol a na středních a vysokých školách. DZZ GAMA je určen výhradně k použití spolu s detektorem gama záření a čítačem registrujícím dopady jednotlivých částic ze soupravy Gamabeta 2007 či její předchůdkyně.

GamabetaDZZ GAMA je osazen zářičem (kruhový terčík o průměru 8 mm, aktivita 300 kBq) a je zdrojem záření γ o energii 60 keV.  Parametry zářiče (aktivita, geometrie) byly zvoleny tak, aby bylo možné v krátkém čase, který je dostupný v hodině fyziky pro demonstrační experiment, prokazatelně ukázat například závislost počtu částic registrovaných detektorem za jednotku času na vzdálenosti od zdroje záření či na tloušťce a materiálu stínící bariéry apod.

Demonstrační zdroj záření doplňuje již existující školní zdroj záření ŠZZ GAMA s 10x menší aktivitou, který je součástí soupravy Gamabeta a který je určen i pro skupinové a laboratorní práce žáků vyšších ročníků základních škol a studentů středních a vysokých škol.

Demonstrační zdroj záření DZZ GAMA je klasifikován jako drobný typově schválený zdroj ionizujícího záření a jako takový podléhá dle  § 21 Atomového zákona 18/1997 Sb. ohlašovací povinnosti před začátkem jeho používání (při předání zdroje škole bude vyplněn připravený ohlašovací formulář).

V případě zájmu o koupi nového zdroje záření nebo celé soupravy Gamabeta kontaktujte

RNDr. Peter Žilavý, PhD.,  tel.: 221 912 432, 283072432, mobil: 602 822 831, e-mail: Peter.Zilavy {zavináč} mff.cuni {tečka} cz, zilavy {zavináč} kdf.mff.cuni {tečka} cz.