Tiskoviny

Zábavné i naučné tiskoviny pro různé věkové kategorie - od dětí předškolního věku až po vysokoškoláky. Jednotlivé materiály je možné si stáhnout v PDF podobě.

 

Energy Outlook 2050

V roce 2050 bude energetika jiná, než jak ji známe dnes. Bude více zelená, chytrá a hravá. Každý si zvolí sám, do jaké míry si chce řídit svou vlastní výrobu a spotřebu.

Bezpečně s elektřinou

Brožura vhodná pro učitele, rodiče i děti vysvětluje srozumitelnými texty a obrázky zásady chování a základní pravidla bezpečnosti při styku s elektřinou a elektrickými zařízeními a spotřebiči.

Elektrické magistrály

Naučný komiks přivede čtenáře mezi objevy, které doslova změnily svět.

Hledání ztraceného ráje

Naučný komiks vtipnou a přístupnou formou vypráví o historii energetiky a o různých formách energie, kterou člověk ve svém vývoji využíval a využívá.

Hrátky s magnetismem

Návody na známé i méně známé pokusy s elektřinou a magnetismem lépe objasní žákům základní fyzikální zákony než dlouhý výklad.

Hrátky s obnovitelnými zdroji

Obsah: Jednoduché pokusy a návody na sestrojení zařízení demonstrujících základy funkce a využití obnovitelných zdrojů energie.

Hrátky s teplem

Návody na zajímavé pokusy vás zavedou do světa tepla, jeho vlastností, šíření, projevů, jeho měření a pozorování jeho účinků.

Hrátky s plyny I.

Jednoduché pokusy vás přesvědčí, že prázdná sklenička je ve skutečnosti plná, že vzduch má hmotnost a jiné plyny mají jinou, že Pascalovy a Archimédovy zákony neplatí jen pro kapaliny, že plyny mezi sebou mohou soupeřit a mnoho dalšího.

Domácí pokusy z jaderné fyziky

Mnoho lidí si mylně myslí, že jaderná fyzika je strašně těžká a naprosto nepochopitelná.

Plakáty

Velkoplošné plakáty formátu A1 umožní názorně vysvětlit některé aspekty energetiky.

Užitečné záření

Odborně velmi kvalitně, přitom srozumitelně, zpracovaný text seznamuje čtenáře s využíváním ionizujícího záření a radionuklidů mimo oblast energetiky.

Fólie pro dataprojektor

Oblíbená a velmi užitečná didaktická pomůcka. Nabízíme tři soubory: Atomy a jaderná energetika, Klasická energetika a Obnovitelné zdroje.

Encyklopedie Energetiky

První česká obrázková encyklopedie energetiky vycházela v sešitech v devadesátých letech. Nyní je aktualizovaná a rozšířená.

Člověk na svém místě

Tento program, který připravili odborníci a psychologové, může pomoci studentům v jejich významné a mnohdy nelehké životní situaci, jakou je rozhodování o vstupu do zaměstnání. Materiál obsahuje velmi užitečné rady z oblasti psychologie a personalistiky, cvičení, testy a rozhovory se zaměstnanci ČEZ, kteří vám představí některá zajímavá povolání z oblasti energetiky.

Učíme jadernou fyziku

Jaderná fyzika se zabývá věcmi tak vzdálenými našim smyslům, jako je atom a jeho jádro, takže neumožňuje vlastní zkušenost a jen obtížně experimentování. Přesto je možné toto téma přiblížit studentům poutavě a názorně a naučit je modelovat různé jevy.

Střídavé proudy

Výukový a metodický text vydaný v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a jeho projektu.

Řízená termojaderná fúze pro každého

„Termojaderná fúze bude fungovat, až ji společnost bude potřebovat,“ řekl klasik výzkumu řízené termojaderné fúze L. A. Arcimovič. Zdá se, že tato doba klepe na dveře. Absolutní růst počtu obyvatel, vyrovnávání životní úrovně, vyčerpání zásob fosilních paliv směřuje nevyhnutelně k energetickému deficitu lidské společnosti. Hledání spolehlivých zdrojů energie patří k úkolům, na jejichž řešení závisí i udržitelný rozvoj. Jednou z nabídek je energie termojaderné fúze. Energie fúze, zdroje bezpečného, ekologického, surovinově nevyčerpatelného, slibuje zapojení do energetického mixu poloviny tohoto století.

Energy Outlook 2013

Pod anglickým názvem obvyklým pro tento typ publikací se skrývá obsáhlý přehled aktuálního vývoje energetiky v České republice. Analýzy a statistiky sebrané z domácích i světových zdrojů přehledně dokumentují energetické zdroje, problematiku surovin a emisí, výrobu a spotřebu energií, distribuci a trh. Skvělá grafika na 84 stránkách vás provede současností a dotkne se i prognóz budoucího vývoje energetiky v našem regionu. Brožura vznikla ve spolupráci ČEZ a společnosti ECONOMIA, a. s.

Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití pro ČR

Odborná studie kolektivu autorů je určena pro vážné zájemce o problematiku obnovitelných zdrojů. Nezávislí špičkoví odborníci v ní seznamují se současným stavem a perspektivami těchto zdrojů pro výrobu elektřiny v podmínkách naší republiky.

Informační brožury a letáky

Pro poučení nejširší veřejnosti o vybraných otázkách české energetiky existuje řada informačních materiálů, která se neustále obměňuje a aktualizuje.

Informační letáky

Pro lepší informování nejširší veřejnosti jsme vydali řadu malých letáčků a brožurek s aktuálními tématy, jejichž řada se neustále obměňuje a doplňuje.