Semináře, metodiky

Aktuální semináře

Na jaře 2015 proběhl Vzdělávací seminář Světa energie na JE Dukovany (24. března). Více informací ZDE

 

Semináře pro učitele přírodovědných předmětů "Svět energie"

Zveme učitele z celé České republiky na celodenní semináře o moderních a netradičních metodách výuky.

Seminář představí moderní metody výuky související přímo s materiály určenými pro výuku fyziky, energetiky a dalších přírodovědných předmětů (a nejen pro ně). Veškeré aktivity spojené s výukou jsou plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální vzdělávání.  Zažijete skupinovou práci se zvoleným výukovým materiálem, vyzkoušíte si konkrétní metodiku výuky s tématem Svět energie – zaměření pro oblasti fyziky, chemie či environmentální výchovy. Poté následuje o aplikovaných metodických postupech diskuse. Součástí seminářů jsou také buď exkurze do vybraných elektráren či informačních center Skupiny ČEZ, nebo ukázky pokusů v rámci tzv. „fyzikální dílny“. Účastníci semináře zdarma obdrží výukové materiály využitelné při výuce přírodovědných předmětů, např. „Hrátky s obnovitelnými zdroji“, „Hrátky s plyny“, „Jaderné hrátky“ a další.

 • Pozvánky s programem posíláme do škol v příslušné lokalitě tři týdny před konáním akce. Kapacita kurzu je 20 účastníků, uzávěrka přihlášek je vždy 4 dny před konáním semináře.
 • Semináře mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (soubor ke stažení níže), uznávají se jako další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Obsah seminářů se aktualizuje podle zájmu účastníků.
 • Seminář je zcela zdarma – včetně drobného občerstvení a oběda, účastníci si hradí pouze dopravu na místo konání akce.

V případě zájmu pište na e-mailovou adresu pavel.rejzek {zavináč} amic {tečka} cz nebo volejte na tel.: 234 124 112, 602 469 235.

Metodické materiály

obrFyzika je prostředkem umožňujícím poznávat vlastnosti a zákonitosti fyzikálních objektů a nepostradatelným prostředkem pro hlubší pochopení vlastností a zákonitostí těch objektů, o nichž pojednávají další vzdělávací obory, v první řadě přírodovědné a technologické. Nové pojetí vzdělávání si klade za cíl rozvíjet v žácích především kompetence potřebné pro život - komunikaci, umění se učit, vyhledávat informace, řešit problémy, atd. Přizpůsobujeme těmto požadavkům i naši nabídku - pedagogové tvoří pro vzdělávací program Svět energie metodické materiály pro učitele.

V rámci seminářů poskytujeme k probíraným didaktickým záležitostem podkladové materiály a různé metodiky výuky fyziky. Můžete je získat také v tištěné podobě. Jejich nabídka se postupně rozšiřuje.

Každý metodický list obsahuje cíl práce, oddíl učiva, provázanost s ostatními předměty, seznam pomůcek, potřebný čas, podrobný popis průběhu vyučovací hodiny, reflexi, rozvíjené kompetence - např.

 

obr

 • žák si osvojuje získané poznatky
 • používá fyzikální terminologii
 • hledá různé varianty a kombinace k vyřešení problému
 • uplatňuje mezipředmětové vztahy
 • komunikuje se spolužáky, respektuje jejich názory,
 • vhodně argumentuje
 • plánuje vhodné kroky postupu práce
 • vyhledává informace, třídí podstatné, pracuje s literaturou
 • dodržuje pravidla bezpečné práce, dbá o bezpečnost druhých

Aktuální soubor metodik naleznete ZDE.

Podzimní škola

Podzimní škola pro středoškolské profesory přírodovědného zaměření se konala desetkrát (od roku 1999 do roku 2008) jako celotýdenní akce s cílem seznámit učitele s nejnovějšími poznatky z vybraných vědních, technických a přírodovědných oborů. Přednášejícími byli odborníci z vysokých škol a výzkumných ústavů AV ČR, akci doplňovaly exkurze a laboratorní praktika. Od roku 2010 je nahrazena aktivitami Klubu Světa energie. Sborníky z posledních ročníků Podzimní školy si můžete stáhnout níže.

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Akreditace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)pdf703 kB
Program seminářů Svět energiedoc24 kB
Sborník 2006zip33 182 kB
Sborník 2005zip27 136 kB
Sborník 2004zip2 014 kB
Sborník 2003zip18 727 kB
Podzimní škola 2007zip15 757 kB
Podzimní škola 2008zip8 431 kB