Tiskoviny

Zábavné i naučné tiskoviny pro různé věkové kategorie. Jednotlivé materiály je možné si stáhnout v PDF podobě.

 

Energy Outlook 2050

V roce 2050 bude energetika jiná, než jak ji známe dnes. Bude více zelená, chytrá a hravá. Každý si zvolí sám, do jaké míry si chce řídit svou vlastní výrobu a spotřebu.

Oříšek

Časopis pro všechny holky a kluky, co rádi luští.

Bezpečně s elektřinou

Brožura vhodná pro učitele, rodiče i děti vysvětluje srozumitelnými texty a obrázky zásady chování a základní pravidla bezpečnosti při styku s elektřinou a elektrickými zařízeními a spotřebiči.

Elektrické magistrály

Naučný komiks přivede čtenáře mezi objevy, které doslova změnily svět.

Hledání ztraceného ráje

Naučný komiks vtipnou a přístupnou formou vypráví o historii energetiky a o různých formách energie, kterou člověk ve svém vývoji využíval a využívá.

Hrátky s magnetismem

Návody na známé i méně známé pokusy s elektřinou a magnetismem lépe objasní žákům základní fyzikální zákony než dlouhý výklad.

Hrátky s obnovitelnými zdroji

Jednoduché pokusy a návody vám pomohou pochopit, jak fungují vodní, větrné a solární zdroje. Sestavte si vlastní vodní kolo, plašičku ptáků nebo sluneční vařič.

Hrátky s teplem

Návody na zajímavé pokusy vás zavedou do světa tepla, jeho vlastností, šíření, projevů, jeho měření a pozorování jeho účinků.

Hrátky s plyny

Jednoduché pokusy vás přesvědčí, že prázdná sklenička je ve skutečnosti plná, že vzduch má hmotnost a jiné plyny mají jinou, že Pascalovy a Archimédovy zákony neplatí jen pro kapaliny, že plyny mezi sebou mohou soupeřit a mnoho dalšího.

Hrátky s transformátorem

Soubor pokusů odpovídajících na otázky o přenosu a transformaci elektřiny. U některých jsou k dispozici náměty k dalšímu zkoumání či otázky k volnému přemýšlení.

Jaderné hrátky

Chceme ukázat, že jaderná fyzika není nepochopitelná a že experimenty objasňující děje v atomech si můžete udělat i s obyčejnými „domácími“ pomůckami. Brožura klade důraz na didaktiku a vysvětlení fyzikálních skutečností a souvislostí. Vede děti k samostatnému přemýšlení a vytváření hypotéz.

Domácí pokusy z jaderné fyziky

Mnoho lidí si mylně myslí, že jaderná fyzika je strašně těžká a naprosto nepochopitelná. Tato malá knížka vám dokáže, že základy jaderné fyziky je možné si vyzkoušet a objasnit i doma.

Plakáty

Velkoplošné plakáty (formát A1) názorně vysvětlují některé aspekty energetiky.

Elektřina není na hraní - zásady bezpečného chování

Nehazardujte s elektřinou a pomozte nám přesvědčit i vaše okolí.

Užitečné záření

Odborně velmi kvalitně, přitom srozumitelně, zpracovaný text seznamuje čtenáře s využíváním ionizujícího záření a radionuklidů mimo oblast energetiky.

Encyklopedie Energetiky

Aktualizovaná a rozšířená obrázková encyklopedie energetiky.

Řízená termojaderná fúze pro každého

„Termojaderná fúze bude fungovat, až ji společnost bude potřebovat,“ řekl klasik výzkumu řízené termojaderné fúze L. A. Arcimovič. Zdá se, že tato doba klepe na dveře.

Informační brožury a letáky

V našich informačních centrech je k dispozici široká paleta brožurek a letáků, které průběžně aktualizujeme. Tyto materiály mohou být užitečné k doplnění znalostí o různých způsobech výroby elektřiny.