Energie kolem nás

Dvojdílný materiál je určen pro první stupeň ZŠ. Obsahuje pracovní listy pro učitele a pracovní listy pro žáky, oboje bohatě názorně a vesele ilustrované.

Energie kolem nás - 1Dvojdílný materiál je určen pro první stupeň ZŠ. Obsahuje pracovní listy pro učitele a pracovní listy pro žáky, oboje bohatě názorně a vesele ilustrované. Metodicky vede k poznávání okolního světa a jeho vlastností. Ve třiceti čtyřech kapitolách jsou obsažena témata, které lze využít při seznamování žáků se základními vlastnostmi látek, skupenstvími, hořením a hašením a hlavními zdroji
energie. Materiály lze dále využít při zkoumání, co všechno dokáže elektrická energie, kde se vyrábí, jak se máme chovat, aby nám neublížila, a jak lze energií šetřit. Ke každému problému je vytvořen jak materiál pro učitele tak pracovní list pro žáky. Pracovní listy může učitel nakopírovat a rozdat žákům.
Text kapitol v materiálech pro učitele je rozdělen do šesti oddílů: Úkol, Pomůcky , Postup, Fyzikální (odborný) základ, Pokusy a Poznámky. V Postupu je doporučený (nikoliv povinný) průběh lekce, ve které se žáci seznamují s obsahem kapitoly. Základní fyzikální (odborné) principy, které jsou v kapitole využity, následují v části Fyzikální (Odborný) základ. Tento oddíl je určen především učitelům, proto jsou tu témata rozebrána do větší hloubky.

Energie kolem nás - 2Pracovní listy pro žáky jsou děleny na část s úlohami a část, ve které jsou krátce shrnuty poznatky dané lekce.
Brožurky lze použít v hodinách zájmového kroužku pro žáky prvního stupně základní školy nebo lze jednotlivé kapitoly, popřípadě jejich části (pokusy) využít při výuce příslušných témat v jednotlivých ročnících prvního stupně nebo i v některých hodinách fyziky na druhém stupni základní školy.


Autorkou materiálu je Mgr. Václava Kopecká z MFF UK.
Rozsah: Pracovní listy pro učitele - 56 stran
Pracovní listy pro žáky - 38 stran