Fólie pro dataprojektor

Oblíbená a velmi užitečná didaktická pomůcka. Nabízíme tři soubory: Atomy a jaderná energetika, Klasická energetika a Obnovitelné zdroje.

Oblíbená a velmi užitečná didaktická pomůcka. Nabízíme tři soubory: Atomy a jaderná energetika, Klasická energetika a Obnovitelné zdroje

 

Atomy a jaderná energie

Soubor obsahuje 15 fólií s těmito náměty

 • Stavba atomu
 • Izotopy
 • Typy radioaktivních přeměn
 • Vazebná energie
 • Štěpení jádra a fúze
 • Poločas přeměny
 • Uranový palivový cyklus
 • Jaderný reaktor
 • Jaderná elektrárna
 • Jaderná elektrárna
 • Jaderná elektrárna
 • Hospodaření s vyhořelým palivem
 • Hospodaření s vyhořelým palivem
 • Hospodaření s vyhořelým palivem
 • Zdroje přírodního a umělého záření

Na fóliích jsou obrazová a textová část odděleny, aby bylo možno text zakrýt a použít fólie jak pro výklad, tak pro testování znalostí. Doplňkové popisy k jednotlivým fóliím jsou podrobněji rozvedeny v doprovodné brožuře, která je součástí nabídky.

Rozsah: 15 fólií + doprovodná brožura

Tyto fólie je možno stáhnout ve formátu PDF a následně vytisknout.

Všechny fólie ve formátu pdf ke stažení jsou k dispozici ZDE. (5,35 MB)

 

Elektrárny na fosilní paliva

Protože víme, že fólie pro dataprojektor jsou oblíbenou výukovou pomůckou většiny pedagogů, připravili jsme do nabídky vzdělávacího programu ČEZ další díl sady výukových fólií, tentokrát na téma "Elektrárny na fosilní paliva".

Soubor obsahuje 15 fólií s těmito náměty

 • Vznik střídavého proudu
 • Carnotův cyklus
 • Cesta elektřiny
 • Schéma tepelné elektrárny
 • Schéma tepelné elektrárny
 • Elektrárna Chvaletice
 • Schéma elektrárny s paroplynovým cyklem
 • Kogenerace
 • Schéma parní turbíny
 • Atmosférický fluidní kotel s cirkulující vrstvou
 • Mokrá vápencová vypírka
 • Odlučovače popílku
 • Složení uhlí
 • Elektrárny na fosilní paliva
 • Přenosová soustava ČR

Doprovodná brožura obsahuje vysvětlivky a podrobnější texty k jednotlivým tématům.

DO ŠKOL DOPORUČUJE JEDNOTA ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ.

Rozsah: 15 fólií A4 + doprovodná brožura

Tyto fólie je možno stáhnout ve formátu PDF a následně vytisknout.

Všechny fólie ve formátu pdf ke stažení jsou k dispozici ZDE. (18,5 MB)

 

Obnovitelné zdroje energie

Soubor obsahuje 15 fólií s těmito náměty

 1. Zdroje obnovitelné energie
 2. Slunce - světelné záření
 3. Slunce - tepelné záření
 4. Slunce - sluneční tepelné elektrárny
 5. Vítr - princip větrné elektrárny
 6. Vítr - příklady
 7. Voda - akumulační vodní elektrárna
 8. Voda - přečerpávací vodní elektrárna
 9. Voda - využití energie moře
 10. Biomasa
 11. Biomasa - bioplyn
 12. Tepelné čerpadlo
 13. Geotermální energie
 14. Palivový článek - princip
 15. Palivový článek - příklady aplikací

Doplňkové popisy k jednotlivým fóliím s vysvětlením principu, funkce a příkladů jednotlivých zdrojů jsou podrobněji rozvedeny v doprovodné brožuře, která je součástí nabídky.

Tyto fólie je možno stáhnout ve formátu PDF a následně vytisknout.

Všechny fólie ve formátu pdf ke stažení jsou k dispozici ZDE. (16,8 MB)

 

Souhrnné informace


Každý soubor obsahuje též doprovodnou didaktickou brožuru s vysvětlujícími a pomocnými texty.

Stáhněte si elektronickou podobu folií pro počítač a dataprojektor vždy na konci jednotlivých sekcí.