Cena Nadace ČEZ

Cena Nadace ČEZ pro vysoké školy

Vysokoškolští studenti energetických, elektrotechnických a jaderných oborů, pište vědecké práce a přihlaste se do soutěže. Vaše úsilí oceníme. Můžete vyhrát nejen užitečné finanční ceny, ale hlavně zájem atraktivního potenciálního zaměstnavatele, Skupiny ČEZ. Energetika je oborem budoucnosti, využijte příležitost.

Cena Nadace ČEZ je soutěží o nejlepší studentskou vědeckotechnickou práci. Odborná porota posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos a schopnosti autora práce prezentovat své výsledky před odbornou veřejností. Ty nejlepší práce se ocitnou ve sborníku a jsou oceněny finančně. Tím mladých vědcům dáváme podporu pro další bádání. "Za celou dobu prošlo soutěží již téměř 300 studentů, z nichž pak mnozí nastoupili jako zaměstnanci Skupiny ČEZ. I to je totiž jeden z cílů soutěže," říká předseda poroty Josef Rosenkranz a dodává: "Loni se nám představili studenti z šesti vybraných oborů z šesti technických škol z celé ČR. První tři z každého oboru byli oceněni částkami 15 000, 10 000 a 5 000 Kč."

18. ročník soutěže Cena Nadace ČEZ 2016 vyhlašujeme v oborech

  • Klasická energetika a tepelně energetická zařízení
  • Jaderná energetika a souvislosti
  • Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony
  • Elektrotechnologie a měření
  • Ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky
  • Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí

Informace a přihlášky do 31. 5.

Na fakultách vysokých škol ČR probíhají studentské vědecké konference, nebo odborné katedry výše uvedených oborů na svých seminářích vyberou a přihlásí nejlepší práce z každého oboru. Témata mohou být vlastní, vybraná katedrami, nebo vybraná z témat zveřejněných na www.kdejinde.cz.

Písemnou přihlášku posílají příslušné odborné katedry Doc. Rosenkranzovi do 31. 5. 2016.

Finále

Proběhne 28. června 2016 v Praze na centrále ČEZ, a. s. Právě na naší centrále bude každý účastník obhajovat své výsledky formou plakátové prezentace. Výběr nejlepších soutěžních prací provede na místě odborná komise složená z vysokoškolských učitelů a dalších odborníků z praxe. Na závěr bude vyhlášeno výsledné pořadí v jednotlivých oborech.

Pořadatelé soutěže

  • Nadace ČEZ
  • ČEZ, a. s.
  • Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s.  
  • Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha       

Informace k soutěži a kontakt

Doc. Ing. Josef Rosenkranz, CSc.
FEL ČVUT,
tel. 224352334, 723983857,
email: rosenkra {zavináč} feld.cvut {tečka} cz

Studenti navrhli zlepšení v energetice, za nápady získali 180 tisíc korun

V úterý 30. června 2015 proběhlo v Praze vyhodnocení již 16. ročníku soutěže Cena Nadace ČEZ.

Cena Nadace ČEZ 2015V úterý 30. června proběhlo v Praze vyhodnocení již 16. ročníku soutěže Cena Nadace ČEZ. V té ČEZ každoročně odměňuje nejlepší vědecké a technické projekty studentů vysokých škol. Letos jich na základě vypsaných podmínek do soutěže postoupilo 23 a utkali se o hlavní ceny v šesti různých oborech. Výherci si mezi sebe rozdělili 180 tisíc korun.

Studenti nominovaní svými katedrami předvedli projekty odborné porotě složené z odborníků z řad Skupiny ČEZ a vysokoškolských profesorů. Hlavními kritérii hodnocení byly originalita přístupu, vědecký způsob řešení, formulace problému, metodický postup při zpracování a formální úroveň řešení.

"Za celou dobu prošlo soutěží již téměř 300 studentů, z nichž pak mnozí nastoupili jako zaměstnanci Skupiny ČEZ. I to je totiž jeden z cílů soutěže," říká předseda poroty Josef Rosenkranz a dodává: "Letos se nám představili studenti z šesti vybraných oborů z šesti technických škol z celé ČR. První tři z každého oboru byli oceněni částkami 15 000, 10 000 a 5 000 Kč."

V oboru Klasická energetika a tepelně energetická zařízení zvítězil Jan Vaculík z VŠB TUO a v oboru Jaderná energetika a souvislosti Martin Ševeček z ČVUT. Ze stejné školy je i vítěz v oboru Elektrotechnologie a měření Jiří Kotlan, stejně jako vítěz oboru Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí, Martin Čerňan. V kategorii Ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky zvítězil opět student VŠB-TUO, Jindřich Stuchlý. Všichni získali 15 000 Kč. V oboru Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony nebyla udělena hlavní cena, ale na druhé příčce se umístil Jan Hlavnička ze ZČU Plzeň.

Fotogalerie

Fotografie

Soubory ke stažení

Dokument Typ Velikost
Cena Nadace ČEZ 2015 - vítězné prácepdf118 kB
Cena Nadace ČEZ 2015 - sborníkpdf506 kB
Historie soutěže Cena Nadace ČEZdoc647 kB
Propozice pro Cenu Nadace ČEZ 2014doc41 kB
Sborník Cena Nadace ČEZ 2014pdf557 kB
Sborník Cena Nadace ČEZ 2013pdf417 kB
Sborník Cena Nadace ČEZ 2012docx409 kB
Sborník Cena Nadace ČEZ 2011zip10 637 kB
Sborník Cena Nadace ČEZ 2010zip12 620 kB
Sborník Cena Nadace ČEZ 2009zip19 269 kB
Sborník Cena Nadace ČEZ 2008zip24 881 kB
Sborník Cena Nadace ČEZ 2007zip57 579 kB