Současná energetika

Energetika v České republice v posledních desetiletích spolehlivě slouží malým i velkým spotřebitelům. Velké, propojené a spolehlivě pracující zdroje elektrické energie a kvalitní distribuční síť Skupiny ČEZ jsou zárukou, že je vždy (z pohledu celku, vždy se najdou individuální výjimky) dostatek elektřiny pro domy, byty, školy, nemocnice, podniky a úřady. To plyne ze srovnání s distribučními sítěmi okolních států, beze zbytku se zeměmi na východ od nás, ale dokonce i na západ.

Současnému stavu energetiky můžeme přiřadit trojici charakteristik – stabilita, velikost, jistota. ČEZ tuto roli dobře zvládá, je úspěšným mezinárodním uskupením s dobrým technologickým i finančním zázemím a stabilním portfoliem výrobních zdrojů energie.

Nové výzvy a příležitosti pro současnou energetiku

Nové výzvy 21. století ale mění prostředí v globalizovaném světě. ČEZ jako leader energetiky ve střední a jihovýchodní Evropě na ně musí reagovat. Chce naplnit svoji odpovědnost k životnímu prostředí, k zákazníkům, ke všem občanům zemí, v nichž Skupina ČEZ působí, a přispět k tomu, aby měli dostatek čisté a bezpečné energie. Díky postavení, které si v regionu vydobyl, má velkou šanci uspět v naplnění nových výzev.

Podobně jako v dalších oborech podnikání se i energetika výrazně změní. Změní se i její charakteristiky, neboť nadále budou dominovat především chytrost (inteligence), pružnost (flexibilita) a předvídavost, a to ve všech jejích systémech. Změní se i ČEZ, a půjde o změnu generačního významu. K dosavadní stabilitě musí připojit větší pružnost a rychlé přizpůsobení. Velké zdroje doplní střední a menší zdroje propojené inteligentní sítí se zákazníky, kteří se stanou partnery určujícími podmínky v místě spotřeby a decentralizované výroby. Efektivní výroba, možnost akumulace energie a úspory přispějí k lepší ochraně životního prostředí. Nebude lehké takové záměry uskutečnit. Skupina ČEZ chce proto držet krok s nejnovějšími trendy vědy a výzkumu s cílem hledat nové komplexní řešení svého podnikatelského modelu. Směr, kterým se Skupina ČEZ vydá, je navržen v jejím konceptu FUTUR/E/MOTION.

Výzvy, kterým čelí energetika dnes