Duháček

Multimediální program na CD je zaměřený na žáky prvního stupně základních škol.

Duháček - počítačový program pro nejmenšíNavazuje na učení o přírodě, ukazuje ekologické souvislosti na příkladu ekosystému lesa, prostředí dětem dostatečně známém a blízkém. Průvodcem je skřítek Duháček, další z rodiny maskotů enerů, který klukům a děvčatům ukazuje, jak jsou lesy rozmanité, uvádí příklady rostlin a živočichů, kteří v něm žijí, jejich vzájemné vztahy. Seznamuje je s významem lesů, zároveň upozorňuje i na nebezpečí, která lesy ohrožují, a nezapomíná vést děti k tomu, jak mohou les chránit ony samy.

Program je rozdělený na tři části. První, didaktická, nabízí tematické okruhy související s lesním společenstvím, například nižší a vyšší rostliny i živočichové, potravní řetězce, péče o les. Texty jsou doplněné obrázky, filmovými sekvencemi, některé i zvukem. V databázi má každé zvíře či rostlina svoji registrační kartu se základními informacemi a obrázkem. Tu je možné vytisknout nebo zvětšit a promítnout na plátno. Videosekvence a fotografie přináší cenné  záběry života zvířete v přirozeném prostředí.

Druhou částí jsou testy. Děti mohou soutěžit o Duháčkův ekologický diplom. Ten získají, pokud správně zodpoví soubor úkolů a testů. Program počítá i s tím, že se děti mohou postupně zlepšovat - pokud se uživatel před zahájením testů zaregistruje do programu, automaticky se mu při opakování úlohy započítává lepší výsledek. Kdo úspěšně zvládne všech deset kapitol programu, může si vytisknout Duháčkův certifikát o ekologickém vzdělávání, svoje výsledky odeslat prostřednictvím internetu na server ČEZ, a. s., a dočkat se i odměny. Celý projekt je vzájemně provázán, takže umožňuje návraty od her a úkolů k výkladu a naopak.

Třetí, „odpočinková“, část je věnovaná hrám. Ovšem i při zdánlivě oddechových aktivitách si děti trénují paměť a logické myšlení, představivost, práci s pravděpodobnostmi i taktiku. Na obrázkovém kvizu Úspory energie si děti vyzkoušejí, jestli umějí správně využívat rozličné zdroje energie v domácnosti a dozvědí se, jak co nejefektivněji vařit, větrat, prát atd. Zábavnou formou se mladší školáci učí poznávat i různé zdroje energie a typy elektráren. Jednotlivci i třídní kolektivy ocení také kontakty a základní údaje o všech informačních centrech elektrárenské společnosti ČEZ.

Výukový program Duháček získal první cenu v soutěži Zlatý středník 2004 za nejlepší multimediální prezentaci. Odborná porota ocenila zejména nápad, zpracování a vysokou estetickou a vzdělávací hodnotu programu.

Scénář vzdělávacího CD Duháček napsala RNDr. Danuše Kvasničková, renomovaná autorka učebnic o přírodovědě a ekologii, programování a výrobu zajistila firma Simopt.

Hardwarové požadavky: pentium II, 400 MH, 64 MB RAM, rozlišení 800x600, 16bitová zvuková karta, 12rychlostní CD , Windows 98 a vyšší.

Ekologický vzdělávací program Duháček najde uplatnění nejen jako zajímavý a názorný doplněk výuky ve školách, ale i v domácí knihovničce.

Další informace získáte na internetové adrese www.duhacekvlese.cz