Elektroenergetika v českých zemích

Elektřina existuje nezávisle na poznání člověka od vzniku naší planety. Teprve 19. století s celou paletou objevů a vynálezů slavných fyziků, přírodovědců a lékařů umožnilo vznik vědy a oboru, kterému dnes říkáme elektrotechnika.

Elektřina byla využívána nejprve k osvětlování, později k pohonu strojů. Na počátku 20. století vstoupila elektroenergetika masově do průmyslu a dala podnět ke svému užití prakticky ve všech oblastech našeho života.

Encyklopedie obsahuje historickou retrospektivu a pohled na současný vývoj. Postupně je v 9 blocích na 1873 normostránkách s 2581 obrázky, grafy a tabulkami rozvedena historie rozvoje, jednotlivé subsystémy a komponenty elektrických systémů, inovativní technika užití elektřiny, organizace, řízení, vědecko-technický rozvoj, energetická politika, legislativa a globální problémy současné energetiky.

Stáhněte si zdarma tuto unikátní encyklopedii. Dozvíte se mj. vše o historii světové energetiky i elektroenergetiky v českých zemích, poznáte jednotlivé formy energie nebo komponenty elektrických systémů a jejich vývoj.

Stáhnout Elekroenergetika v českých zemích (formát ZIP, velikost 351 MB)

„Toto encyklopedické dílo vzniklo v roce 2000. Veškeré informace v něm obsažené nikterak nepozbyly platnosti a zajímavosti. Za vaše pochopení děkujeme v případě dobových reálií a formátu zobrazování dokumentů.“