Školení a semináře

Školicí aktivity

Naše společnost svými kapacitami zajišťuje kromě interních školení i školení externí a služby pro veřejnost.

Kontaktní osoba:
Jana Holečková
Tel.: 511 10 3300
E-mail: Jana.Holeckova {zavináč} cez {tečka} cz

Jak najdete Školicí středisko Brno

Vstupní školení pro dodavatele jaderných elektráren

Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek pro získání povolení (vydání identifikační karty) ke vstupu a samostatnému pohybu pracovníků dodavatelů JE ve střeženém prostoru jaderných elektráren. Školení má délku 1 den a je zakončeno testem.

Školení pro práce nad otevřenou technologií (ZAVCIP/FME)

Absolvování tohoto školení je závazné pro všechny pracovníky (včetně pracovníků dodavatelských organizací) přicházející do styku s otevřenou technologií. Cílem školení je seznámení s pravidly práce na otevřeném technologickém zařízení (strojním, elektro nebo MaR) v jaderné elektrárně a získání, udržování a prohlubování zásad pro minimalizaci rizika vniku cizího předmětu do otevřené technologie ZAVCIP/FME. Školení je zakončeno ověřením znalostí pracovníků (testem). Pro více informací přejděte na stránku příslušné elektrárny EDU/ETE.

Základní příprava pro vedoucí pracovníky dodavatelů jaderných elektráren

Cílem základní přípravy vedoucích pracovníků dodavatelů jaderných elektráren je prohloubení a doplnění dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků o specifické znalosti a praktické zkušenosti z problematiky JE, které jsou potřebné pro samostatný výkon jejich pracovní činnosti. Kurz trvá 1 týden a je ukončen testem.

Školení pro samostatný vstup do KP (kontrolovaného pásma) jaderných elektráren

Absolvování tohoto školení je závazné pro všechny pracovníky samostatně vstupující do KP (včetně pracovníků dodavatelských organizací). Cílem školení je seznámení se specifickými pravidly radiační ochrany v kontrolovaném pásmu jaderných elektráren. Školení je zakončeno ověřením znalostí pracovníků testem, obsahujícím i otázky z oblasti základních informací o radiační ochraně, které nejsou součástí presenčního školení.

Základní informace o radiační ochraně jsou zajišťovány školením příslušného držitele povolení prostřednictvím dohližející osoby. Jako studijní materiál můžete využít elektronický kurz používaný pro zaměstnance ČEZ, a. s., který najdete níže. Dále můžete ke studiu využít příručky umístěné na konci stránek s termíny presenčních kurzů EDU/ETE.

 

Kurzy zvláštní odborné způsobilosti z hlediska RO Školení a organizace zkoušek pro získání zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků v radiační ochraně podle Atomového zákona a vyhlášky 409/2016 Sb.